İsimlerin Esması

Allahın İsimleri

İsimlerin Esması; Allah’ın isimlerinin ve manalarının yer aldığı dizini sizler için derledik. Umarız araştırmanıza ışık tutacak bu yazımızı beğenirsiniz. Her Esma’nın kendine özgü anlam ve kazanımları vardır. Sayfamızda isimler ve anlamlarını bulacaksınız.

İsimlerin Esması
İsimlerin Esması

1  / ALLAH (Celle Celâluhû)
Kuranda Geçme Sayısı :  66
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı: Tanrı, Aydınlık ve Karanlık, Bilgi ve cehalet, Pozitif ve Negatif, İyilik ve kötülüğün tek kaynağı olan.
Bize Faydası: Bir çok yerde ve konuda kullanılır. En bilinen isimlerden dir.
2 / ER RAHMAN
Kuranda Geçme Sayısı :  298
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı: Affedip, merhamet eden. İnayet ve ihsanda bulunan.
Bize Faydası: Yardım sağlamak. İşlerin düzelmesi.Korku ya da bunalımdan kurtulmak.İsteklerin olması. Hayranlık ve saygınlık kazanmak. Kuvvetlendirici ve düzeltici Esmadır.
Diğer Esmalarla birleştirilirse onların güçlerini de arttırır.
3 / ER RAHİM
Kuranda Geçme Sayısı :  258
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı: Şefkat ve merhameti sınırsız olan.İnayeti her şeyi kapsayan. Bize Faydası :  Rızk sağlamak. İnsanların arasını düzeltmek. Şifa ve refah. Bu Esma diğer bir ya da iki Esma ile kombine edildiği takdirde çok daha güçlü olur.
4 / EL MELİK
Kuranda Geçme Sayısı :  90
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Yaratılmış olan her şeyin sahibi ve hükümdarı.
Bize Faydası: Bir insan ya da bir şeylere sahip olmak Bir kimse üzerinde etki kurmak.
5 / EL KUDDÜS
Kuranda Geçme Sayısı :  170
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı: Temiz olan. Hata ve eksikliği olmayan.
Bize Faydası: Kişiyi maddi, manevi sıkıntılardan kurtarır. Bolluk.  Ruhsal ve fiziksel şifa. Ahlaken güçlenmek.
6 / ES SELAM
Kuranda Geçme Sayısı: 131
Dahil Olduğu Yıldız: Güneş
Seçilmiş Günü : Pazar
Açılımı: Tehlikeden kurtaran. Hiçbir şeyden zarar görmeyen.
Bize Faydası: Rızk. Başarı. Ruhsal şifâ. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul edilmesi. Zorluktan selamete çıkmak. Rahata kavuşmak. Bu Esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat bu konu için, aynı amaca uyan başka Esmalar’la birlikte kullanılırsa daha verimli olur.
7 / EL MÜMİN
Kuranda Geçme Sayısı :  174
Dahil Olduğu Yıldız :  Ay
Seçilmiş Günü :  Pazartesi
Açılımı: Azaptan kurtaran. Kendisine sığınanlara aman veren. İman ışığı uyandıran.
Bize Faydası: Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Kişinin manen rahatlaması.
8 / EL MÜHEYMİN
Kuranda Geçme Sayısı :  145
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı: Gözetici ve koruyucu.
Bize Faydası: Bu Esma sadece sezgilerin arttırılmasında kullanılır.
9 / EL AZİZ
Kuranda Geçme Sayısı :  94
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan.
Bize Faydası: Yücelticidir. İstenen bir kimse üzerinde hakimiyet kurdurtur.
10 / EL CEBBAR
Kuranda Geçme Sayısı :  206
Dahil Olduğu Yıldız :  Mars
Seçilmiş Günü :  Salı
Açılımı:  Emirlerine karşı gelinemeyen. Kırıkları yenileyen.
Bize Faydası: Kişiyi herhangi bir konuda zorlamak. Zorlayıcı bir etki olmasına rağmen sert bir çalışma vermez, kişinin kendisi de farkında olmadan, kendi içinden geliyormuş gibi etki gösterir.
11 / EL MÜTEKEBBİR
Kuranda Geçme Sayısı :  662
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  Büyüklüğünü her şeyde gösteren. Her şeyde büyüklüğü görülen.
Bize Faydası: Korunma. Korunma. Güç ve iktidar kazanmak.
12 / EL HALİK
Kuranda Geçme Sayısı :  371
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı: Yoktan yaratan. Her şeyi önceden belirleyen.
Bize Faydası: Bu Esma sıkıntıdan kurtulma ve kurtarmada kullanılır fakat dünyasal amaçlarla kullanıldığı zaman fazla etkili değildir.
13 / EL BARİ
Kuranda Geçme Sayısı :  214
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı: Her şeyi en uygun durumda yaratan.
Bize Faydası:  Baskıları sona erdirip, sıkıntı veren konulardan kurtarır.
14 / EL MUSAVVİR
Kuranda Geçme Sayısı :  336
Dahil Olduğu Yıldız :  Ay
Seçilmiş Günü :  Pazartesi
Açılımı: Şekil veren.
Bize Faydası:  Sanat ve meslekte başarı. Herhangi bir şeyi oluşturmak. İstenen bir kimsenin rüyasına girmek. Kadınların kolay doğum yapması. Bu Esma senkronizasyon sağlayıcı olarak da kullanılır. Mesela birden fazla kişi bir arada belli bir çalışma veya sadece zikir yapacaklarsa çalışmaya bu Esma ile başlamak kişileri zihinsel ve enerji olarak aynı seviyeye akort eder.  Aynı şekilde herhangi bir varlık davetinde resmi çalışmadan önce bu Esma’nın sıkça zikredilmesi varlığın materyalize olmasına yardımcı olacağı gibi, kişi ve varlığı senkron-ize ederek kolay anlaşılmasını da sağlar. Batı majisi tarzında imajinasyon ağırlıklı çalışmalar yapılırken bu Esma’nın kullanılması istenilen imajların, mesela hedef kişinin kalıbının ve ruhsal varlığının şekillenmesine yardımcı olduğu gibi kişinin kendi üzerinde de etkin olarak vizyon türü şeylerin şekillenip, kolay görülmelerine de yardım eder.
15 / EL GAFFAR
Kuranda Geçme Sayısı :  1281
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Affı sınırsız olan. Kendisine, kulun günahlarını unutturan.
Bize Faydası: Kişileri barıştırma ve sakinleştirmek.
16 / EL KAHHAR
Kuranda Geçme Sayısı :  306
Dahil Olduğu Yıldız :  Mars
Seçilmiş Günü :  Salı
Açılımı: Her istediğini yapmaya gücü yeten.
Hükümlerinde galip ve hakim olan.
Bize Faydası: Başka birisine sıkıntı ve kahır çektirmek. Kişinin kendisini disipline edip, istemediği hislerden kurtulması. Bu Esma’yı kişinin kendi üzerinde aşırı kullanması seks itilimlerini öldürür.
17 / EL VEHHAB
Kuranda Geçme Sayısı :  14
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Nimetleri karşılıksız ihsan eden.
Bize Faydası:  Rızk ve maddi çıkar sağlamak.
18 / ER REZZAK
Kuranda Geçme Sayısı: 308
Yıldız: Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  İhtiyaç duyulan her şeyi veren.
Bize Faydası:  Rızk sağlamak. Para kazanmak. Dünyasal menfaat ve bolluk.
19 / EL FETTAH
Kuranda Geçme Sayısı :  489
Dahil Olduğu Yıldız :  Merkür
Seçilmiş Günü :  Çarşamba
Açılımı:  Kapıları açan. Zorlukları çözen.
Bize Faydası:  Rızık, evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin hazırlanması şarttır. Bu Esma’nın gerek başka boyutlarla iletişim kurmak gerek Astral aleme kapılar açmak gibi işlerde kullanılması mümkündür. Mesela bir başka boyuttan bir varlık davet edilirken resmi çalışmaya bu Esma da dahil edilip, çalışma öncesi uygun görüldüğü kadar zikredilmesi mümkündür. Bu Esma’nın Musavvir ismi ile birleştirilmesi özellikle davet çalışmalarında çok faydalıdır.
20 / EL ÂLİM
Kuranda Geçme Sayısı: 150
Dahil Olduğu Yıldız: Jüpiter
Seçilmiş Günü : Perşembe
Açılımı:  Her şeyi bilen. Bilimi sınırsız ve kendisine has olan.
Bize Faydası:  Bu Esma’nın, çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları için kullanılması mümkündür.
21 / EL KAABID
Kuranda Geçme Sayısı : 903
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  Sıkan. Daraltan.
Bize Faydası:  İstenen bir kimseye büyük sıkıntılar vermek.
22 / EL BASIT
Kuranda Geçme Sayısı :  72
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Açan. Genişleten.
Bize Faydası:  Ruhsal şifa. Ruhsal güzellik ve rahatlık.
23 / EL HAFID
Kuranda Geçme Sayısı :  1481
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Alçaltan, yokluğa, hastalığa, cehle dönüştüren. (Başka bir anlatımla:  Her şeyi negatif hale sokan).
Bize Faydası:  Kişiye lanet. İş bozmak. Yok etmek.
24 / ER RAFİ
Kuranda Geçme Sayısı :  351
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Yükseltip, kaldıran. Dereceleri arttıran. (Başka bir ifadeyle:  Her şeyi pozitife dönüştüren).
Bize Faydası:  Güç ve itibar kazanmak. İktidar sahibi olmak.
25 / EL MUİZ
Kuranda Geçme Sayısı :  117
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  İzzet veren. Şereflendiren.
Bize Faydası:  İtibar ve şeref kazanmak. Bu Esma ile yapılacak olan çalışmalar, “Muidül Muiz” şeklinde yapılırsa çok daha etkili olur.
26 / EL MÜZİLL
Kuranda Geçme Sayısı :  770
Dahil Olduğu Yıldız :  Mars
Seçilmiş Günü :  Salı
Açılımı:  Kötü ve sefil eden. Süründüren. İktidar ve şerefi alan. Sıkıntı çektiren.
Bize Faydası:  Düşmana üstün gelmek.
27 / ES SEMİ
Kuranda Geçme Sayısı : 80
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Açılımı:  Her şeyi duyan.
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Bize Faydası:  Yardım etmek. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır.
28 / EL BASİR
Kuranda Geçme Sayısı :  302
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Her şeyi gören.
Bize Faydası:  Kişinin zihninin açılması.
29 / EL HAKEM
Kuranda Geçme Sayısı :  68
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Hakkı yerine getiren. Hakla hükmeden.
Bize Faydası:  İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. Mahkemeler.
30 / EL ADİL
Kuranda Geçme Sayısı :  104
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Sınırsız adaletli.
Bize Faydası:  Bu Esma’nın, diğer Esmalar’la birleştirilerek, kişiyi yükseltici güç olarak kullanılması mümkündür.
31 / EL LATİF
Kuranda Geçme Sayısı :  129
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Her şeyin bütün inceliğini bilen. En ince şeyleri yaratan.
Bize Faydası:  Dileklerin olması. Sevgi ve beğeni kazanmak. Astral kontaklar kurmak. Cin, ruh ve diğer varlıkların çağırılışı. Şifa. Klasik yorumların aksine bu Esma ölüm veya kahır gibi sert çalışmalar vermez.
32 / EL HABİR
Kuranda Geçme Sayısı :  812
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Her şeyin gizli yanını bilen.
Bize Faydası:  Bu Esma, klasik yorumlarda görülebileceği gibi, kişinin istihare denilen yöntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade, başka bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. Sert etkili Esmalar’la birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltergeist olaylara, kabuslara ve uykuda korkmalara sebep olur.
33 / EL HALİM
Kuranda Geçme Sayısı :  88
Dahil Olduğu Yıldız :  Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı:  Affı ve bilimi sınırsız olan.
Bize Faydası:  Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır.
34 / EL AZİM
Kuranda Geçme Sayısı :  1020
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Büyüklüğü sınırsız olan.
Bize Faydası:  Kişinin sabrını yükseltmek ve İşinde terfi etmesi.
35 / EL GAFUR
Kuranda Geçme Sayısı :  1286
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Suç ve günahları unutturup, bağışlayan.
Bize Faydası:  Gaffar ismi ile aynidir. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları rahatlatmak için kullanılır.
36 / EŞ ŞEKÜR
Kuranda Geçme Sayısı :  526
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren.
Bize Faydası:  Rızk ve şans. Samed ismiyle ayni.
37 / EL ÂLÎ
Kuranda Geçme Sayısı: 110
Dahil Olduğu Yıldız: Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan.
Bize Faydası:  Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara yükseltmek için kullanılır. Bu Esma sert Esmalar ve aksi niyetle kullanılırsa etkisi tam olarak tersine döner.
38 / EL KEBİR
Kuranda Geçme Sayısı :  232
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen.
Bize Faydası:  Saygı ve itibar kazanmak.
39 / EL HAFİZ
Kuranda Geçme Sayısı :  998
Dahil Olduğu Yıldız :  Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı:  Her şeyi saklayan. Kaza ve beladan koruyan.
Bize Faydası:  Koruma ve korunma.
40 / EL MÛKİT
Kuranda Geçme Sayısı: 550
Dahil Olduğu Yıldız: Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Rızkları verip, ulaştıran.
Bize Faydası:  Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.
41 / EL HASİB
Kuranda Geçme Sayısı :  80
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Herşeyin hesabını tutan.
Bize Faydası:  Parayla ilgili işlerde kullanılır. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi.
42 / EL CELİL
Kuranda Geçme Sayısı :  73
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Şanı, azameti, ululuğu büyük olan.
Bize Faydası:  Güçlü olmak. İnsanlar üzerinde etki sağlamak.
43 / EL KERİM
Kuranda Geçme Sayısı: 270
Yıldız: Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Keremi sınırsız derecede bol olan. Bize Faydası :  Para için kullanılır fakat bu Esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir. Başka birisi adına çalışılamaz.
44 / ER RAKİB
Kuranda Geçme Sayısı :  312
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Her şeyin üzerinde gözcü olan ve her şeyi murakabesi altında tutan.
Bize Faydası:  Koruma, korunma. Hafızayı güçlendirmek. Manyetik güç kazanmak. Mistik anlayışı arttırabilmek. Başka Esmalar’la birleştirildiği takdirde sevgi ve cinsel baştan çıkartma işlemlerinde kullanılabilir.
45 / EL MÜCİB
Kuranda Geçme Sayısı: 55
Dahil Olduğu Yıldız: Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  İstekleri veren.
Bize Faydası:  Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır fakat fazla etkili değildir.
46 / EL VASÎ
Kuranda Geçme Sayısı :  137
Dahil Olduğu Yıldız :  Ay
Seçilmiş Günü :  Pazartesi
Açılımı:  Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan.
Bize Faydası:  Sağlık. Rızk. Ahlaki değerlerde güçlenme. Bolluk. Bu Esma kullanan kişiye iyimserlik ve aşırı güven verdiği için aldatıcı olabilir. Eğer kötü amaçlarla, dağıtıcı olarak kullanılırsa darmadağın eder. Bunu, hedef kimseye aşırı güven duyguları vererek yapar.
47 / EL HAKİM
Kuranda Geçme Sayısı: 78
Dahil Olduğu Yıldız: Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Emir ve işleri hikmetli olan.
Bize Faydası:  İnsanı yönetici konumlara getirir. Bir insanı çevreden ya da bir yerden def etmek için de kullanılır. Bir insana hakim olmayı da sağlar.
48 / EL VEDÛD
Kuranda Geçme Sayısı :  20
Dahil Olduğu Yıldız :  Ay
Seçilmiş Günü :  Pazartesi
Açılımı:  Sevilip, dostluğu kazanılmaya en fazla layık olan.
Bize Faydası:  Barıştırma. Aşk. Sevgi. Cinsel baştan çıkartmalar.
49 / EL MECİD
Kuranda Geçme Sayısı :  57
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Şanı, şerefi, parlaklığı yüce olan.
Bize Faydası:  Rızk sağlamak. Otorite ve iktidar kazanmak.
50 / EL BAİS
Kuranda Geçme Sayısı: 573
Dahil Olduğu Yıldız: Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Sebep olan. Ölüleri dirilten.
Bize Faydası:  Alacağını kurtarmak.
51 / EŞ ŞEHİD
Kuranda Geçme Sayısı :  319
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan.
Bize Faydası:  İtibar kazanmak.
52 / EL HAKK
Kuranda Geçme Sayısı :  108
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Varlığı değişmeden duran.
Bize Faydası:  Yalandan korunma.
53 / EL VEKİL
Kuranda Geçme Sayısı: 66
Dahil Olduğu Yıldız: Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan.
Bize Faydası:  İşini başkasına yaptırmak. Birisini kendine temsilci kılmak.
54 / EL KAVÎ
Kuranda Geçme Sayısı :  116
Dahil Olduğu Yıldız :  Mars
Seçilmiş Günü :  Salı
Açılımı:  Yenilmeyen. Güçlü olan.
Bize Faydası:  Vücut direnci sağlar. Diğer Esmalar için güçlendiricidir.
55 / EL METİN
Kuranda Geçme Sayısı :  500
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Çok sağlam olan.
Bize Faydası:  Şifa ve dayanıklılık.
56 / EL VELÎ
Kuranda Geçme Sayısı: 46
Dahil Olduğu Yıldız: Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı:  Şefkat ve iyilik gösteren.
Bize Faydası:  Hikmet sahibi olmak. Şifa ve şifacılık.
57 / EL HAMİD
Kuranda Geçme Sayısı :  66
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter.
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı Tek öğülüp, hamdedilecek olan.
Bize Faydası:  Kişiyi yüceltmek. Şifa. Sosyal seviyede, meslekte yükselmek.
58 / EL MUHSÎ
Kuranda Geçme Sayısı :  148
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Her şeyin sayısını bilen.
Bize Faydası:  Zeka kazanmak.
59 / EL MÜBDİ
Kuranda Geçme Sayısı: 57
Dahil Olduğu Yıldız: Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  Her şeyi ilk başta, örneksiz olarak yaratan.
Bize Faydası:  Başarı kazanmak.
60 / EL MUİD
Kuranda Geçme Sayısı :  124
Dahil Olduğu Yıldız :  Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı:  Yok ettikten sonra tekrar dirilten.
Bize Faydası:  Kişinin mevki ve üstünlük kazanması.
61 / EL MUHYÎ
Kuranda Geçme Sayısı :  68
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Dirilten. Can veren.
Bize Faydası:  Şifa ve Şifacılık.
62 / EL MÜMÎT
Kuranda Geçme Sayısı: 490
Dahil Olduğu Yıldız: Mars
Seçilmiş Günü :  Salı
Açılımı:  Öldüren, mahveden. Ölümü meydana getiren.
Bize Faydası:  Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur.
63 / EL HAYY
Kuranda Geçme Sayısı :  18
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Diriliği sınırsız olup, her şeye hayat veren.
Bize Faydası:  Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek.
64 / EL KAYYUM
Kuranda Geçme Sayısı :  150
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  Varlığıyla evreni ayakta tutan.
Bize Faydası:  Beğeni ve saygınlık kazanmak.
65 / EL VACİD
Kuranda Geçme Sayısı: 14
Dahil Olduğu Yıldız: Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı:  İstediğini, istediği anda bulan.
Bize Faydası:  Kişinin, başka birisinin kendisini terk etmesine engel olması.
66 / EL MACİD
Kuranda Geçme Sayısı :  48
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Parlaklığı büyük, cömertliği sonsuz olan.
Bize Faydası: Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi.
67 / EL VAHİD /ÜL /AHAD
Kuranda Geçme Sayısı :  63
Dahil Olduğu Yıldız :  Mars
Seçilmiş Günü :  Salı
Açılımı:  Tek olan. Benzeri ve ortağı olmayan.
Bize Faydası:  Rızk, saygınlık ve iktidar kazanmak.
68 / ES SAMED
Kuranda Geçme Sayısı: 134
Dahil Olduğu Yıldız: Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  İstekleri veren. Izdırapları gideren.
Bize Faydası:  Şans açılması. Rızk. İstenilen şeyleri elde etmek için başka Esmalar’la birleştirilerek kullanılır.
69 / EL KÂDİR
Kuranda Geçme Sayısı :  305
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Her istediğini yapabilen.
Bize Faydası:  Güç ve kuvvet kazanmak. Düşmandan korunmak. Bilim ve sanatta başarı.
70 / EL MUKTEDİR
Kuranda Geçme Sayısı :  744
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Her varlığı kendi gücü altında tutan.
Bize Faydası:  Başarı. Şifa. Kişinin, eşini kendisine bağlaması. Kahhar ile birleştirilerek kahır işlerinde güçlü olur.
71 / EL MUKADDİM
Kuranda Geçme Sayısı: 184
Dahil Olduğu Yıldız: Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı:  İstediğini öne alan. İleriye geçiren.
Bize Faydası:  İstenen bir kimseyi, istenen yere getirmek fakat başka Esmalar’la birleştirilmesi gereklidir.
72 / EL MUAHHİR
Kuranda Geçme Sayısı :  847
Dahil Olduğu Yıldız :  Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı:  Geri bırakan. Geciktiren.
Bize Faydası:  Ayırıcı ve dağıtıcı güçtür. Diğer sert etkili bir Esma ile çok güçlü olur. Kişileri, aşırı şeyler yaptırıp, dağıtarak ayırır.Veya birleştirilen Esma’ya göre kötülük ve büyük belalar çıkartarak ayırır. Bu Esma ayrıca, birilerinin, bir yerden çıkmalarını da sağlar.
73 / EL EVVEL
Kuranda Geçme Sayısı :  37
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Her şeyin evveli.
Bize Faydası:  Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe ulaşmasında hızlandırıcıdır.
74 / EL AHİR
Kuranda Geçme Sayısı :  801
Dahil Olduğu Yıldız :  Mars
Seçilmiş Günü :  Salı
Açılımı:  Sonsuz.
Bize Faydası:  Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş sağlamaz. Biraz uğraşarak kurtulma verir.
75 / EZ ZAHİR
Kuranda Geçme Sayısı :  1106
Dahil Olduğu Yıldız :  Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı:  Her yerde görülen ve her yere tecelli eden.
Bize Faydası:  Sezgi. Zafer kazanmak. İstihare, yani istenen bir şeyin rüyada cevabını görmek.
76 / EL BATIN
Kuranda Geçme Sayısı :  62
Dahil Olduğu Yıldız :  Ay
Seçilmiş Günü :  Pazartesi
Açılımı:  Gizli, görünmez olan.
Bize Faydası:  Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler.
77 / EL VALÎ
Kuranda Geçme Sayısı :  47
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Açılımı:  Evreni tek başına idare eden.
Bize Faydası:  Güç arttırmak. Güçlenmek. İşinde terfi etmek.
78 / EL MÜTEALÎ
Kuranda Geçme Sayısı :  551
Dahil Olduğu Yıldız :  Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı:  Her şeyden üstün ve münezzeh olan.
Bize Faydası:  Zafer kazanmak.
79 / EL BERR
Kuranda Geçme Sayısı :  202
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  İyilik ve ihsanı sınırsız olan. Hoşgörülü olan.
Bize Faydası:  Ahlak temizliği ve korunma.
80 / ET TEVVÂB
Kuranda Geçme Sayısı :  409
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  Tövbeleri kabul eden.
Bize Faydası:  Ahlak ve rızk kazanmak.
81 / EL MÜNTEKİM
Kuranda Geçme Sayısı :  630
Dahil Olduğu Yıldız :  Mars
Seçilmiş Günü :  Salı
Açılımı:  Ceza veren. Acizlerin intikamını alan.
Bize Faydası:  Bu Esma niyete göre hem kahır, hem de şifa işlerinde kullanılır.
82 / EL AFÜVV
Kuranda Geçme Sayısı: 165
Yıldız: Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Suçları affeden.
Bize Faydası:  Kişiyi çevre baskısından kurtarır. Mesela aile ya da kadınları koca baskısından kurtarmak için kullanılır. Bir anlamda, saptırıcı olarak da kullanmak mümkündür.
83 / ER RAUF
Kuranda Geçme Sayısı :  387
Dahil Olduğu Yıldız :  Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı:  Acıyan. Şefkat ve merhamet eden.
Bize Faydası :  Sevgi
84 / EL MALİK EL MÜLK
Kuranda Geçme Sayısı :  212
Dahil Olduğu Yıldız :  Merkür
Seçilmiş Günü :  Çarşamba
Açılımı:  Mülkün ebedi sahibi.
Bize Faydası:  Mülk ( ev, arsa vs. ) edinmek.
85 / ZÜL CELALİ VEL İKRAM
Kuranda Geçme Sayısı: 1100
Dahil Olduğu Yıldız: Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Büyüklük ve kerem sahibi.
Bize Faydası:  Aşk, sevgi, saygınlık ve hayranlık kazanmak.
86 / EL MUKSİT
Kuranda Geçme Sayısı :  209
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  Her şeyi uyumlu ve yerinde yapan.
Bize Faydası:  Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.
87 / EL CAMÎ
Kuranda Geçme Sayısı :  114
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  İstediğini, istediği an ve yerde toplayan.
Bize Faydası:  Bir araya toplamak bir çok şeyde olur. Bu Esma’nın kullanım niyetine göre, istenen iş için uygun bir Esma ile birleştirilmesi gerekir.
88 / EL GANÎ
Kuranda Geçme Sayısı: 1060
Dahil Olduğu Yıldız: Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Zenginliği sınırsız olan.
Bize Faydası:  Rızkı çoğaltan. Bereketlendiren, artıran.
89 / EL MUGNÎ
Kuranda Geçme Sayısı :  1005
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  İstediğini, istediği kadar zengin eden.
Bize Faydası:  Rızk ve parayı bereketlendirmek, artırmak.
90 / EL MANÎ
Kuranda Geçme Sayısı :  161
Dahil Olduğu Yıldız :  Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı:  Engel olan.
Bize Faydası:  Engel olmak. Korunma. Düşmandan kurtuluş. İstenen, daha doğrusu, istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir.
91 / ED DARR
Kuranda Geçme Sayısı: 1001
Dahil Olduğu Yıldız: Mars
Seçilmiş Günü :  Salı
Açılımı:  Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan. Kasveti çoğaltan.
Bize Faydası:  Kahır.
92 / EN NAFÎ
Kuranda Geçme Sayısı :  201
Dahil Olduğu Yıldız :  Satürn
Seçilmiş Günü :  Cumartesi
Açılımı: Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan.
Bize Faydası: İş konularında yükseltici ve başarılı olmak için kullanılır.
93 / EN NUR
Kuranda Geçme Sayısı :  256
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  Evreni, varlığıyla aydınlatan. Akıl ve idrak veren, yol gösteren.
Bize Faydası:  Kişiyi yüceltir ve arıtır.
94 / EL HÂDİ
Kuranda Geçme Sayısı: 20
Dahil Olduğu Yıldız: Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Yön veren.
Bize Faydası:  Barıştırma. Terfi. İstenen kimseyi yönlendirmek, yönetmek.
95 / EL BEDİİ
Kuranda Geçme Sayısı :  86
Dahil Olduğu Yıldız :  Jüpiter
Seçilmiş Günü :  Perşembe
Açılımı:  Alemleri yoktan yaratan.
Bize Faydası:  İşinde terfi etmek isteyen için fakat yüceltici değildir. Ufak konularda kullanılabilir.
96 / EL BAKİ
Kuranda Geçme Sayısı :  113
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Sonsuz olan. Devam edecek olan.
Bize Faydası:  Sağlık kazanmak. Dileklerin yerine gelip, sürekli olmalarını sağlamak.
97 / EL VARİS
Kuranda Geçme Sayısı :  707
Dahil Olduğu Yıldız :  Venüs
Seçilmiş Günü :  Cuma
Açılımı:  Her şeyin sahibi.
Bize Faydası:  Kendine ait olanı almak.
98 / ER REŞİD
Kuranda Geçme Sayısı :  514
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp, sona ulaştıran, sonlandıran.
Bize Faydası:  Ahlak güzelliği.
99 / ES SABUR
Kuranda Geçme Sayısı :  298
Dahil Olduğu Yıldız :  Güneş
Seçilmiş Günü :  Pazar
Açılımı:  Sınırsız sabrı olan.
Bize Faydası:  Sabır ve sabırdan gelen başarıyı kolaylaştırır.

Güncel Konular

Leave a Comment