Mitolojik İsimler

Mitolojik İsimler

Mitolojik İsimler; Mitoloji tarihinde sayısız isim geçmektedir. Bunların başında Yunan Mitolojisi gelir. Zeus, Erasmus gibi pek çok mitolojik tanrı isimlerini bu başlık altında sizler için topladık. Sayfamızda mitolojik isimler ve anlamlarını bulacaksınız.

A

Abaris
İskityalı Apollon rahibi,  tanrı,  ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın bir oka biner,  dünyayı dolaşırdı.
Abas
Metanize’nin oğlu,  su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış.
Absyrtos
Kolkhi (Gürcü) kralının oğlu ve Medea’nın kardeşi.
Acacallis
Minos’un kızlarından biri. Hermes ve Apollon bu kıza gönül vermişlerdi.
Acamas
Thesus ile Phedre’nin oğlu.
Acetes
(Aietes) Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)’nin kardeşi ve güneşin oğlu.
Admete
Eurystee’nin kızı.
Admetos
Thessalia’da Phere şehrinin kralı Alkestis’in babası.Adonis
Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.
Adrasteia
Girit adasında yaşayan bir peri kızı.
Adrastos
Argos kralı, (Adraste)
Adrogos
Girit kralı Minos’un oğullarından biri.
Aedon
Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kralı Pandion’un kızıydı.
Aegee
(Aige) Ege Theseus’un babası ve Athena kralı.
Aegina
(Aigina) Irmak tanrısı Asopos’un kızı.Aeson
(Aison) Thessalia kralı Pelias’ın kardeşi ve Jason’ın babası.
Aethra
(Aitra) Trezene kralının kızı, Theseus’un anası.
Aganippe
İlham perilerinin yani Musa’ların Hlikon dağındaki mukaddes kaynağı
Agapenar
Yunan kahramanlarından biri.
Agathodaimon
Toprağa bereket,  şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısı.
Agathon
Atinalı ünlü bir trajedi yazarı.
Agave
(Agarie) Kral Kadmos’un kızı. Dionysos’un annesi,  Semele’nin kızkardeşi.
Agdistis
Eski Anadolu tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias’ın anlattığına göre,  Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor,  tanrılar bu tuhaf mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı,  bu ağaçtan bir badem koparıyor,  göğsüne koyuyor ve gebe kalarak Attis’i dünyaya getiriyor. Attis çok güzel bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybettiği cihetle yalnız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.
Agemedes
Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi’deki Apollon tapınağını yaptı.
Agememnon
Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında, Yunan ordularının baş komutanı.
Agenor
Finikeliler soyunun atası İo’nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adlı bir kızı ile Kadmos,  Phoeniks,  Kiliks adlarında üç oğlu oldu.
Aglaia
Üç Kharitlerden biri.
Aglaures
Kekrops’un kızı.
Agron
Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlşarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak tanrıçasından başka hiç bir tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu,  Byssa martı,  Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.
Agyieus
Yolların,  sokakların,  meydanların tanrısı olarak Apollon’a verilen adlardan biridir.
Aiakos
Zeus ile Aigina’nın oğlu ve Telamon’un babası. İyi kalpli ve adaletsever olduğundan öldükten sonra yeraltı ülkesinin yargıcı oldu. Minos ve Rhadamantys onun yargıç arkadaşları idi.
Aias
Troia savaşına katılmış iki kahramanın adı
Aias
Salamis kralı Telemon’un oğlu. İlias’ta Akhilleus’tan sonra en yiğit,  güzel bir kahraman olarak anılır.
Aias
Lokri’in oğlu,  kırk gemi ile Troia’ya gitti,  çok hızlı koşardı.
Aidoneus
Yeraltı dünyasının tanrısı Hades’in bir diğer adı.
Aigeus
Atina kralı Theseus’un babası. Theseus Minotauros’a karşı kazandığı zaferden dönerken,  gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederek kendisini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize ege denizi denir.
Aigisthos
Kral Thyestesin kendi öz kızı Pelopia’dan kazandığı oğlu. Baba ile kızı arasındaki bir sevginin ürünü olan bu çocuk,  halkın ayıplamasından utanıldığı için doğruca ormana bırakılmıştı. Çobanlar,  keçi sütü ile bunu beslediler. Sonradan amcası Atreus’u öldüren ve Trobia savaşına giden Agememnon’un karısını ayartan, delikanlı,  Agememnon’u da öldürdü fakat kendisi de Orestes tarafından öldürüldü.
Aigle
Heliades’lerden, yani Phaeton’un kız kardeşlerinden birinin adı.
Aineias
Kral Ankhises ile Aphrodite’ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden,  hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)’nda gizlendi. Uzun ve dolanbaçlı yollardan Kartaca’ya oradan da İtalya’ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.
Aiolos
Rüzgarların tanrısına verilen ad. Bunu bazıları Zeus’un,  bazıları Hippotes ile Menalippe’nin oğlu sayarlar.
Aisa
Kader tanrısı Moira’nın başka bir adı.
Aison
İolkos şehrinin kralı. Pelias’ın ağabeyi,  İason’un babası.
Aithalides
Hermes’in oğlu,  Arganautlar seferine haberci olarak katılmıştı. Efsaneye göre babası ona öldükten sonra mezarda bile her şeyi hatırlayabilecek bir hafıza vermişti.
Aithra
Kral Pitteheus’un kızı. Theseus’un anası. Aithra,  Dioskur’lar tarafından kaçırılmış,  köle olarak Helena’ya verilmişti. Helena ile Troia’ya gelen Aithra,  Troia’nın düşmesi üzerine torunları tarafından kurtarıldı.
Akakallis
Girit kralı Minos’uv kızı. Dione adı ile de çağırılır.
Akaman
Alkmanion ile Kallirhoe’nin oğlu
Akastos
Pelias’ın oğlu Medias’ın kardeşi
Akhaeus
İon’un kardeşi, Helen’in yeğeni, Akhai’lilerin babası sayılmaktadır.
Akhales
Herakles (Hercul) ile Omphale’nin oğullarından biri.
Akhates
Aineias’ın sadık dostu. Troia’dan kaçarken de onun yanındaydı.
Akheus
Poseidon ile Larides’in oğlu,  Pelasgos ile Phtius’un kardeşi. Basitliği ile ün kazanmıştı.
Akhilleus
Peleus ile Tethys’in oğlu ünlü Yunan Kahramanı. Topuğundan başka hiç bir yerine ok işlemez,  kılıç kesmezdi.
Akhiroe
Ares’in torunu çok güzel bir kız.
Akhyls
Karanlıklar tanrıçası.
Akis
Faunus ile Nympha Symaethis’in oğlu
Akragos
Zeus ile Okeanos’un kızlarından Astepore’nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevrildi.
Akrepheus
Apollon’un oğlu. Biotiada,  akrephia şehrine kendi adını vermiştir.
Aktor
Poseidon’un oğlu
Akuilon
Eos ile Ailos’un oğlu. Doğuştan saçları beyazdır ve yılandan bir kuyruğu vardır.
Akus
Hephaistos ile Letafet tanrıçalarının en genci Agaia’nın oğlu.
Alala
Savaş’ın kızı. Kişisel savaş olarak bilinir.
Alalkomenis
Thebai kralı Ogyges ile Thebe’nin kızı. Telksine ile Aulis’in kızkardeşi. Üç kardeş tanrıça Athena’nın süt anneleriydi.
Alba Longa
(Albano) Aimeas’ın oğlu
Albion
Poseidon’un oğlu olan müthiş bir dev. Heracles ile yaptıkları kavgadan galip çıkınca Zeus kardeşi Bergion ile onun başlarına taş yağdırdı.
Albunea
Bir peri kızı.
Aleksandros
Kahraman Paris’in bir lakabı.
Alekto
Uranos’un kanından yaratılan öc tanrılarından biri.
Alkaios
Perseus’un üç oğlundan biri
Alkandros
Tanrıların gözüne girmiş ünlü bir kahin.
Alkathoos
Pelops ile Hiphodemie’nin oğlu. Megara şehrine kral oldu.
Alkestis
Pelias ile Anaksibia’nın kızı, kral Admetos’un karısı.
Alkimedon
Troia surlarına merdiven dayayan bir kahraman.
Alkinoe
Korinthos kralı Polybos’un kızı, Amphilokos’un karısı.
Alkinoos
Koro adasının eski adı olan Scheria adasında yaşayan bir kral.
Alkithoe
Minyas’ın kızı, iki kardeşi ile birlikte şarap tanrısının ayinlerine katılmadıkları için çıldırdılar. Artemis onlara acıdı ve üç kardeşi yarasaya çevirdi.
Alkmene
Mykena kralının kızı. Kral Amphitriyon’un karısı Herakles’in annesi.
Alkmeon
Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Annesini öldürdü.
Alkyone
Rüzgarların tanrısının kızı ve Keyk’in karısı. Kocası bir deniz kazasında ölünce kendisini denize attı. Birbirlerini çok seven bu iki insana acıyan Tethys karı kocayı iki deniz kuşuna çevirdi.
Aloadlar
Poseidon ile İmphimedia’nın ikiz çocuklarına verilen ad. Bunlar Ares’i bile aylarca esir tutacak kadar güçlü ve yiğit kahramanlardı. Fakat gökyüzüne saldırmak istedikleri için Apollon onları öldürdü.
Aloeus
Gök ile yer’in oğlu olan bir Titan. İphimedia adında bir kadınla evlenmişti ancak Poseidon bu kadını sevmiş ve ondan ikide çocuğu olmuştu.
Alope
Korkyon’un kızı Poseidon’dan Hippothous adında bir oğlu olmuştu.
Alphesibea
Arkadia kralı Phegeus’un kızı,  annesini öldüren Alkmeon ile evlenmişti.
Alphesibia
Diyonysos’un aşık olduğu Asya’lı bir peri kızı.
Alpos
Sicilyada yaşayan korkunç bir dev.
Althaia
Melagros’un annesi.
Althala
Kalydon kralı Peneus’un karısı ve Melagros’un annesi.
Althemenos
Girid kralı Kereteus’un oğlu. Yanlışlıkla babasını öldürdü ve yer tarafından yutuldu.
Amata
Kral Latinus’un karısı. Lavinia’nın annesi. Kızının Ene ile evlenmesine üzülerek intihar etti.
Amathus
Herakles’in oğlu.
Amazonlar
Karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşayan ve müthiş savaşçı olan kadınlar. Aralarında hiç erkek bulunmayan bu kadınlar kendilerine ait bir devlet kurmuşlar. Thermodon (Terme Çayı) kıyısında Themikyra şehrinde yaşarlardı. Savaş Tanrıçası Ares’e taparlardı.
Ambarvalia
Romada Mars şerefine yapılan tören
Ambrossia
Olymps tanrılarının baldan dokuz kat daha tatlı olan yiyeceği. Bu gıdadan tadanlar ölümsüz oluyorlardı.
Ameltheia
Zeus’un süt annesi olan keçi.
Amentes
Hades’in lakabı
Ammon
Kıbrıs kralı Kynyros’un oğlu,  Myrrha’nın kocası
Amor
Aphrodite’ın oğlu Eros’un bir diğer adı.
Amphiaros
Zeus ve Apollon tarafından korunan bir kahin. Oikides ile Hypermestra’nın oğlu.
Amphikttyon
Deukalion ile Pyrrha’nın oğlu.
Amphilokhos
Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Oda babası gibi bir kahin idi.
Amphion
Zeus ile Antiope’nin oğlu Niobe’nin kocası.
Amphissus
Apollon ile Dryoge’nin oğlu. Çok kuvvetli idi.
Amphitrion
Triynthe kralı Akaios’un oğlu.Alkmene’nin kocası. Alkmene Zeus’tan hamile kalarak Herakles’i doğurdu.
Amphitrit
Poseidon’un karısı. Nereos ile Doris’in kızı.
Amulius
Albe adasının efsanevi kralı ve Prokas’ın oğlu.
Amyklos
Apollon’un istemeyerek vurup öldürdüğü daha sonra sümbül çiçeğine dönüştürdüğü delikanlı.
Amykos
Poseidon’un oğlu.Vahşi tabiatlı bir kral idi.
Amymone
Donaos’un elli kızından biri.. Satyr’dan kaçarken Poseidon yardımına geldi ve ona aşık oldu. Bu aşktan Nauplios adındaki kahraman doğdu.
Anaksarete
Kıbrıslı çok güzel fakat kalpsiz bir kız. Kendisine aşık olan İphis’in intihar etmesine neden olduğu ve ölümüne aldırmadığı için Aphrodite onu taştan bir heykele dönüştürmüş.
Ananke
İnsan şeklindeki bir kader tanrısı.
Androgeos
Girit kralı Minos’un oğlu. Bir zaferden dönerken pusuya düşürülerek öldürüldü.
Androklos
Ephes şehrinin kurucularından.
Andromakhe
Hektor’un karısı ve Eetion’un kızıydı. Yedi kardeşi,  babası ve annesinin ölümüne tanık olduktan sonra kocasını da bir savaşta kaybetti. Yunanlılara esir düşerek Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un metresi oldu.
Andromeda
Kral Kepheus ile Kasiope’nin kızı.
Anios
Apollonun Delosta yaşayan oğlu.
Ankhises
Troia kahramanlarından biri. Kapys ile Themiste’nin oğlu. Aphrodite’ten Aeneas (Enee) adında bir oğlu oldu.
Ankhores
Phirigia kralı Midas’ın oğlu. Bir uçuruma düşerek can verdi.
Antaios
Poseidonile Gaia’nın oğlu olan Libyalı dev.
Antenor
Troia kralı Priam’ın arkadaşı Yunalılarla anlaşıp Troia’ya ihanet etti.
Anteros
Aphrodite’in Ares’ten olan oğlu.
Antigone
Oidipus’un kızı.
Antiklea
Odysseus’un annesi. Oğlunun öldüğünü sanarak intihar etti.
Antiope
Nikteos’un kızı, Zeus ona aşık olmuştu.
Antiphates
Sicilyada yaşayan dev cüsseli,  insan eti yiyen Laistryon’ların kralı.
Antiphus
Priamos’un oğullarından biri. Agememnon tarafından öldürüldü.
Anubis
Mısırın ölüler tanrısı.
Apathe
Hile tanrısı.
Aphareus
İdas ile Lynkeus’un babası.
Aphrodite
Aşk ve güzellik tanrıçası.
Apollon
Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısı.
Arai
Beddua tanrısı
Arakne
Lydya’lı güzel bir kız. Kendini tanrıça Athenadan üstün gördüğü için tanrıça tarafından örümceğe dönüştürüldü.
Ardolos
Hephaistos ile Aglea’nın oğlu.
Ares
Zeus ile Hera’nın oğlu,  harp tanrısı.
Arge
Apollon’un geyiğe dönüştürdüğü bir peri kızı.
Argos
Zeus ile Niobe’nin oğlu
Ariadne
Dionysos’un karısı.
Ariane
Girid kralı Minos ile Pasiphane’in kızı.
Arimasp’lar
Tek gözlü efsanevi millet. Altını koruyan yarı kuş yarı arslan olan Gryps’lerle sürekli savaş halindeydiler.
Arion
Hayatı efsaneleşmiş Kesbos’lu bir çalgıcı
Arion
Poseidon ile Demeter’in oğlu.
Aristaios
Apollon ile Kyrene adlı bir perinin oğlu. Çobanlığın,  zeytin yetiştirmenin ve arıcılığın tarısıydı. Orpheus’un karısı Eurydike’ye aşık olmuştu.
Aristodemos
Messenia kralı,  yurdunu kurtarmak için yirmi yıl boyunca Ispartalılarla çarpıştı. Bunun uğruna kızını tanrılara kurban etti ancak genede Ispartalılara yenildi. Ve kızının mezarı başında kendini öldürdü.
Arkas
Zeus ile peri kzı Kallisto’nun oğlu. Arkadiaların atası, Erato’nun sevgilisi.
Arkhelaos
Temenos’un oğlu. Herakles’in torunu
Arkhemoros
Hyripyle’nin İason’dan olan oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldü.
Arkiron
Kentauros’lardan biri.
Artemis
Zeus ile Leto’nun kızı. Apollon’un kız kardeşi. Kardeşinden bir kaç dakika önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiş.Asia
Okeanos ile Ethys’in kızı. Asya kıtasına adını koydu.
Askalaphos
Akheron’un oğlu. Tanrıça Demeter’i kızdırdığı için kocaman bir kayanın altına kapatılmıştı. Herakles bu gence acıyıp onu bir baykuşa çevirerek acısına son verdi.
Askanios
Aeneas ile Kreuse’nin oğlu
Asklepios
(Esculope) Apollon’un oğlu, sağlık,  iyi etme ve hekimlik tanrısı. Tanrılara karşı gelip,  ölüm döşeğindeki hastaları iyi ettiği,  ölüleri hayata döndürdüğü için Zeus tarafından öldürüldü.
Assaon
Niobe’nin babası. Kızına aşıktı,  kızı bu aşka karşılık vermeyince torunlarını öldürdü.
Asteria
Titan Kheos ile Phebe’nin kızı. Zeus bu kıza gönül verince onunla birlikte olmak istemeyen Asteria bir bıldırcın olarak Zeus’un elinden kurtuldu. Ve kendini denize atarak yüzen bir ada olan Ortygia’ya dönüştü.
Asterion
Girit adası kralı. Europa’nın Zeus’tan olan iki oğlu Minos ve Rhadamantys’I o büyüttü ve krallığını Minos’a bıraktı.
Astraios
Eos’un yani şafak kızıllığının kocasıdır. Yıldızlara hükmederdi.
Astrea
Zeus ile Themis’in kızı. İnsanlara fazilet ve adalet ilham ederdi.
Astyanaks
Hector ile Andromakhe’nin oğlu. Troia ele geçirilince Odysseus onu kale duvarından aşağı atarak öldürdü.
Atalante
Arkadia’lı güzel avcı. Av sırasında Artemis’e eşlik ederdi.
Ate
Hata ve günah tanrıçası,  insanların basiretini bağlardı.
Athamas
Phtiksos’un babası, İno’nun kocası.
Athena
Zeka tanrıçası. Bir adı da Pallastır.
Atlas
Titan İapetos ile Deniz kızlarından Klymene’nin oğlu. Diğer Titanlarla birlikte Olympos’a saldırdığı için Zeus onu gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırdı.
Atreus
Pelops ile Hippodemia’nın oğlu. Thyestes ile Nikippe’nin kardeşidir. Önce Kleola ile evlendi ve bu evlilikten Pelisthes doğdu. İkinci evliliği dul kalan gelini Aerope ile oldu. Bu evlilikten Agememnon ile Menelaos adlı iki oğlu ve Anaksibia adlı bir kızı oldu.
Atrides
Atreus soyundan gelenler bu adla anılır özellikle Agememnon ve Menelaos.
Atropos
Bildiklerinden şaşmayan üç Moria (Park) lardan biri.
Attis
Eski Anadolu tanrılarından biri. Adonis kadar güzeldi bu yüzden Anadolu tanrılarının anası Kybele ona gönül verdi. Ondan hayat boyu kendisine sadık kalma sözü almıştı ancak Attis Sakarya nehrinin perisi Sagaratis’e gönül verdi. Kybele buna çok öfkelendi ve peri kızının hayatının bağlı olduğu ağacı kesti. Attis’i de delirtti.
Auge
(Augia) Aleus’un kızı. Herakles’ten Telephos adında bir oğlu olmuştu. Telephos’u doğurduktan sonra Mysia’ya kaçtı. Orada kral Teothras’ın karısı oldu. Daha sonra kim olduğunu bilmeden kendi öz oğlu ile evlendi.
Augias
Elis bölgesinin efsanevi kralı.
Aura
Phrygia’lı güzel bir kız. Rüzgar gibi çevikti. Artemis’in av arkadaşlarından biriydi. Dionysos buna aşık oldu ama yakalayamadı. Daha sonra Aphrodite araya girdi ve Aura’nın aklını başından aldı. Dionysos’tan iki çocuğu oldu ama çocuklarını parçaladı sonra kendini Sakarya ırmağına attı. Zeus bu deli anneyi bir kaynağa çevirdi.
Aurora
Eos’un latince adı. Şafak tanrıçası.
Auson
Odysseus ile Kalypso’nun oğlu. Latinos adında Latinlaerin babası sayılan bir oğlu vardı.
Autemedon
Akhilleus’un arabasını sevkeden kahraman.
Autolykos
Odysseus’un dedesi. Hermes’in oğlu idi.
Autonone
Kadmos’un kızı. Aktaion’un anası, Dionysos onu delirttiğinden kız kardeşi Agaue ile birlikte Pentheus’u parçaladı.

B

Baal
Asur Tanrısı
Bakkhant’lar
Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar
Basileia
Uranos’un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion, ile evlendi Selene (ay) ve Helios (güneş) ‘u doğurdu.
Bassareus
Dionysos’un latince adı
Battso
Apollonun öküzlerini çalan Hermes’e yardım eden ihtiyar.
Bauba
Neşeli bir hizmetçi kız,  Persophene için üzülen Demeter’i eğlendirmeye çalışırdı.
Baukis
Philemon’un karısı.
Bellerophon
Korinthos’un kurucusu, Glaukos’un oğlu.
Bellona
Romalıların zafer tanrıçası.
Bendis
Trakyalıların ay tanrıçası.
Beroe
Adonis ile Aphrodite’in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Dianysos ile evlendi.
Bia
Dev palas ile Styx’in kızı. Şiddet anlamına gelen Bia, Nike (Zafer) in kız kardeşidir.
Bianna
Kıtlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Viyana şehrine adını verdi.
Bianos
Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.
Bias
Amythaon’un oğlu. Melanpous’un kardeşi.
Biton
Kydippe’nin oğlu
Boarmia
Pallas’ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğrettiği için bu lakabı almıştı.
Bona Dea
Doğurganlık tanrıçası.
Boreadlar
Kuzey rüzgarının çocuklarına verilen ad.
Boreas
Kuzey rüzgarı tanrısı. Şafak tanrısı Eos’un oğlu
Bormos
Titias’ın oğlu,  çok güzel bir delikanlı olan Bormos’u küçük bir su kaynağının perileri kaçırdılar.
Bosphoros
Sığır geçidi anlamına gelir. İstanbul boğazının eski adı.
Botres
Eumelos’un oğlu. Tanrı Apollon’a taktim edilen kurbanın beynini yediği için babası tarafından öldürüldü.
Brankhid’ler
Apollon’un gözdesi Brankhos’un soyundan gelenlere verilen ad.
Brankhos
Anadolu’da Miletos’lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.
Briareos
Yüz kollu devler,  titanlarla savaşında tanrı Zeus’un tarafında yer aldılar.
Briseis
Asıl adı Hippodemie olan Briseis Troia civarında eski bir Anadolu şehri olan Lyrnessos şehrinin rahibinin kızıydı. Babasının katili Akhilleus’un sevgilisi oldu.
Brithynoos
Apollon’un adlarından biri.
Britomartis
Girit’li bir tanrıça, Zeus ile Karme’nin kızı.
Brontes
Gök ile yerin oğlu Kylop’lardan biri.
Brotheus
Yanardağlar tanrısı ile zeka tanrıçasının oğlu. Çok çirkin olduğu için alemin maskarası olmasın diye Etna yanar dağının içine atılmıştı.
Brykhia
Aphrodite’in adlarından biri, entheus’u parçaladı.
Bryte
Ares’in kız Minos’un sevgilisi.
Busiris
Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.
Byblis
Miletos’un kızı. Erkek kardeş’i Kaunos’a aşıktı Kaunos onun bu aşkından korkup kaçınca kendini öldürdü. Ona acıyan periler Byblis’i çağlayan’a çevirdiler. (Bugünkü Ilıca)
Byzas
Poseidon’un oğlu. Annesi Zeus ile İo’nun kızı idi. Bizans şehrini kurdu

C

Cacus
Herakles tarafından öldürülen bir dev.
Caeculüs
Vulcain’in oğlu
Caelus
Uranos’un latince karşılığı
Camene
Çeşme perileridirler ancak yunanlılar bunların ilham perileri olduklarına da inanırlardı.
Camenta
Romalı doğum tanrıçası.
Camilla
Volskiler kralı Metabus’un amazonlara benzeyen kızı.
Carmenta
Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler veriyordu.
Carna
Roma civarında Tiber nehri kenarlarında yaşayan bir peri kızı.
Catanitus
Latinlerin Ganymedes’e verdikleri ad.
Centimaniler
Yüz kollu devler.
Ceres
Toprak ve ürünler tanrıçası Demeter’in bir diğer adı.
Clio
Kahraman destanı Epos ve Tarih Musa’sına Latinlerin verdikleri ad.
Concordia
Romalıların barış tanrıçası.
Concus
Eski Roma tanrılarından biri. Gizlemek,  örtmek, saklamak tanrısıydı.
Cubido
Aşk tanrısı Eros’un bir diğer adı.

D

Dada
Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit’li bir kadın.
Daedalion
Sabah yıldızı Eoshoros’un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.
Daimon
İlahi bir kudret taşıdığına inanılan adeta tanrılaşmış insanlara verilen ad.
Daimos
Ares’in yardımcısı,  korku.
Daktylos
İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler. Bu cinleri Rhea doğurmuştur.
Damaster
Poseidon’un oğlu
Dammaneus
Daktylos’lardan biri.
Danae
Argos kralı Akrisios’un kızı.
Danaidler
Danaos’un elli kızına verilen ad.
Danaos
Belos’un iki oğlundan biri,  farklı farklı kadınlardan elli kızı olmuştu.
Daphne
Apollon’un aşık olduğu peri kızı,  defne ağacına çevrildi.
Daphnis
Çoban şiirlerinin mucidi,  sicilyalı bir çoban.
Dardanos
Zeus’un oğlu, Troia kalesini o inşa etti. Çanakkale boğazı eski adını ondan almış.
Dedalos
Yunanlılarca heykeltraşlığın ve mimarinin piri sayılan efsanevi bir sanatkar
Deimos
Korku anlamına gelen Deimos Ares’in en yakın arkadaşıdır.
Deioneus
Dia’nın babası İksiyon onu kızgın kömür dolu bir hendeğe atıp yakmıştı.
Deiphobos
Priamos’un oğlu, Hector’un kardeşi.
Dejanıra
Herakles’in karısı
Delos
Yüzen bir ada iken Artemis ve Apollonun doğumu için Zeus onu denizin üzerinde sabit bir ada haline getirdi.
Delphoi
Gelecek olaylardan haber verme yeri,  kehanet tapınağı.
Demeter
Toprak ve ürün tanrıçası.
Demodike
Kretheus’un karısı, Phriksos’un kaynanası.
Demodokos
Gözleri kör bir halk şairi. Şiirleri ile efsaneleşmiştir.
Demophon
Theseus ile Phedra’nın oğlu. Elpeor ile Troia savaşına katıldı.
Despoina
Demeter’in Posidon’dan olan kızı Persophene’in bir diğer adı.
Deukalion
Prometheus ile Klymene’nin oğlu,  Pyrrha’nın kocası. Tufan da sağ kalanlardan.
Diana
Artemis’in latice adı.
Dido
Karthaca kraliçesi,  Aineas’ı sevmişti karşılık alamayınca kendini öldürdü.
Didyme
Brankhid’lerin kahinlik tapınağı
Dike
Zeus ile Themis’in kızı. Adalet sembolü.
Diktynna
Giritte Artemis’in yerini tutan iki tanrıçadan biri.
Diktys
Seriphos adasında yaşayan bir balıkçı. Perseus ve annesi Danae’yi bulmuştu.
Dimoedes
Arezen’in kardeşiydi ve onun kızı Euopis ile evlenmişti ancak Euopis onu kendi,  kardeşi ile aldatıyordu. Durum ortaya çıkınca Euopis kendini öldürdü. Diometes daha sonra sahilde genç bir kadın cesedi buldu ve buna aşık oldu. Ceset çürümeye başlayana kadar onu sakladı daha sonra muhteşem bir törenle defnetti ama bu anlamsız aşkı içinden söküp atamadı ve mezarın başında kendini öldürdü.
Dione
Okeanos’un kızı
Dionysos
Şarap tanrısı
Dioskur’lar
Zeus’un oğullarından Kastor ile Polydenkes’e verilen ad. Anneleri Leda idi. İki kardeş gemicilere yol gösterir tehlikeli anlarda yardımlarına koşarlardı.
Dirke
Epopeus’un karısı
Dodona
Zeus tapınağı, Zeus bu tapınakta sorulan sorulara,  dualara cevap verirdi.
Dolion’lar
Bugünkü Kapıdağ’da yaşayan bir halk.
Dolon
Troia’lı bir genç. Çok hızlı koşardı,  savaş sırasında casus olarak Yunanlıların arasına karıştı ancak yakalandı ve Diomedes tarafından öldürüldü.
Doris
Okeanos ile Tethys’in kızı. Kardeşi Nereos ile evlendi. Ondan Nereid’ler diye bilinen elli kızı oldu.
Doros
Apollon ile Phthie’nin oğlu
Dryad’lar
Ormanlarda yaşayan ağaç perileri. Hayatları ağaca bağlıydı. Ağaç çürüdüğü yada kesildiği zaman bunlarında hayatları son bulurdu.
Dryas
Ares’in oğullarından biri.
Dryope
Kral Dryops’un tek kızı. Oeta dağında babasının sürülerini otlatırdı. Apollon bu kıza gönül verdi ve yılan şekline girerek onunla birleşti. Kız bu olaydan kimseye haber vermedi. Andreamon ile evlendi ve bir oğlu oldu. Adını Amphissos koydular.
Dryops
Apollon ile Dia’nın oğlu. Kızı Hermes ile birlikte olup Pan’ı doğurdu.

E

Eakos
Zeus ile peri kızı Egine’nin oğlu. Dindarlığı ile tanınırdı.
Eetion
Mysia bölgesinde bir şehrin kralı. Andromak’ın babası.
Efhialtes
Gaia ile Uranus’un oğlu olan bir dev.
Egeria
Romalıların doğum tanrıçası.
Egestes
(Akestes) Sicilya’da Krimisos Irmağı’nın tanrısının oğlu
Egeus
Atina kralı Theseus’un babası. Theseus Minotaure’e karşı kazandığı zaferden dönerken beyaz yelken çekmediği için babası oğlunun yenildiğini zannederek kendini denize attı. O günden beri bu denize Ege Denizi derler.
Egina
Asapos Irmağı tanrısının kızı, Zeus tarafından kaçırıldı.
Egisthos
Thyeste’nin oğlu.
Egypios
Antheus ile Boulis’in oğlu.
Egyptos
Mısırın ünlü kahramanlarından, Poseidon ile Nil nehrinin oğlu. Mısıra adını verdi.
Eidothea
Proteus’un oğlu babasına akıl danışmaya gelen Menelaos’a yardım etti.
Eikaste
İokaste’nin diğer adı.
Eileithyia
Doğum ağrıları tanrısı. Bu tanrı,  doğumlarında kadınlara yardım edermiş.
Eirene
Barış sembolü Horalardan biri.
Ekhemos
Aeropos’un oğlu.
Ekhestos
Zalimliği ile tanınan Epir kralı.
Ekhidna
Gövdesi kadına,  kuyruğu yılana benzeyen bir ejder. Lerna Hydrası denilen yılanın annesidir.
Ekhion
Kadmos’un ektiği dragonun dişlerinden hortlayan beş adamdan biri.
Ekho
Ormanlarda,  dağlarda dolaşan yankı perisi. Her yerde yanlızlığı arıyor insanlardan ve tanrılardan kaçıyordu. Aşkına karşılık vermediği için Pan çobanları ona karşı kışkırttı. Ve çobanlar Ekho’yu parçalayıp,  parçalarını her tarafına attılar.
Elektra
Agememnon ile Klytaimenestra’nın kızı. Okeanos ile Tethys’in kızlarından birininde adı Elektra idi.
Elektryon
Perseus’un üç oğlundan biri.
Eleutherios
Zeus’un lakabı
Elpenor
Odysseus’un arkadaşalarından biri. Kirke onu domuza çevirmişti ama daha sonra tekrar insan şekline döndü.
Elysion
Yeraltı cenneti
Empusa
Hekate’nin,  insanları korkutmak için yarattığı bir canavar. Her çeşit kılığa girebilirdi. İnsan etiyle beslenirmiş ve kurbanalarını çok güzel bir kadın kılığına girerek avlarmış.
Endymion
Ayışığı Selene’nin aşık olduğu güzel bir delikanlı.
Enyalios
Savaş tanrısı Ares’in adlarından biri.
Enyo
Ares’in en sadık arkadaşlarından biri. Enyo felaket anlamına gelir.
Eolia
Eolos’un oturduğu ada.
Eolos
Rüzgarların bekçisi.
Eos
Şafak
Epaphos
Zeus ile İo’nun oğlu
Epeios
Panopeus’un oğlu Troia savaşına otuz gemi ile gelmişti.
Epeos
Panopee’nin oğlu surları yıkmak için kullanılan aleti icat etti ve Troia savaşındaki tahta atı yaptı.
Ephesos
(Ephes) Anadolu’nun Ege sahillinde eski devirlerin en ünlü şehri.
Ephialtes
Gaia ile Uranos’un oğlu olan dev.
Ephimetheus
Prometheus’un kardeşi
Epidauros
Asklepios’un en meşhur tapınağının bulunduğu yer.
Epimelides
Sürüleri bekleyen perilerin adı.
Epimenides
Giritli bir şair ve kahin. Atinayı Veba salgınından kurtarmıştı.
Epione
Asklepois’in karısı.
Epiphania
Tanrıların insan şeklinde yada başka şekillerde maddi olarak görülmesi.
Epiros
Ekhion’un kızı
Epopeus
Bir kahramanın adı. Poseidon’un oğlu olduğu söylenir
Erato
Dokuz ilham perisinden biri
Erebos
Khaos ile Nyks’in oğlu. Karanlık yeraltı dünyasının sembolü.
Erekhteous
Atina’nın ünlü kahramanı.
Erginos
Beotia bölgesinde Orkhomenos kralı.
Eridanos
Okeanos ile Tethys’in oğlu. Efsanevi bir nehir.
Erigone
Atinalı İkarios’un kızı. Dionysos’un sevgilisi.
Erikhthonios
Hephaistos’un oğlu. Hephaistos’un yere saçılan tohumlarından meydana gelen yarı insan yarı yılandı. Athena bu çocuğa acıyıp onu bir kutuya koydu ve Kekrops’un üç kızına emanet etti. Erikhthonios büyünce çok akıllı bir insan oldu ve Atina krallığını ele geçirdi.
Erinona
Namus ve masumiyeti ile ün salan Kıbrıs’lı kız. Zeus bile ona aşık olmuştu. Hera bu aşka engel olmak için Adonis’I Erinona’ya bela etti. Kızlığını kaybeden Erinona tavus kuşuna çevirildi.
Eriny’ler
İntikam saçan tanrıçalar.
Eriphyle
Argos kralı Talaos’un kızı,  Adraste’nin kardeşi.
Eris
Nifak,  anlaşmamazlık tanrıçası,  Ares’in kardeşi ve arkadaşı. Istırab(Ponos),  Unutmak(Lethe),  Açlık(Limos),  Keder(Argos) çocuklarıdır.
Eros
Aşk tanrısı,  aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’in oğlu.
Eryks
Aphrodite ile Poseidon’un oğlu.
Erymanthos
Apollon’un oğlu. Adonis ile buluşmak için yıkanan Aphrodite’i çıplak gördüğü için tanrıça gözlerini kör etti. Bunun üzerine Apollon oğlunu bir yaban domuzuna çevirdi ve Adonis’i öldürttü.
Erysikhthon
Thesseba kralı Triapos’un oğlu. Dinsiz ve zalim bir adamdı. Demeter’e ait bir ormanı tahrip edince tanrıça onu açlıkla kıvrandırarak cezalandırdı.
Erytos
İole’nin babası. Ok atmada kendisini geçene kızını vermeyi vaad etmişti. Herakles yarışmada onu geçtiği halde sözünde durmadı bunun üzerine Herakles onu öldürdü.
Eskulape
Hekimlik tanrısı Asklapios’a latinlerin verdiği ad.
Eteokles
Oidipus ile İokaste’nin oğlu,  Thebai kahramanlarından biri.
Ethemea
Artemis’in etrafıdaki perilerden biri. Cos adasındaki kral Merops ile evlenmek için tanrıçadan ayrılınca,  tanrıça buna çok sinirlendi ve onu okları ile delik deşik etti.
Euadne
Esir düşen kocasını yakarlarken kendisini kocasını yaktıkları ateşe atan fedakar kadın.
Euandros
Arkadialı bir kahraman,  yurdundan ayrılıp İtalya da bir koloni kurdu.
Eukhenor
Kahin Polydos’un oğlu,  babası ona iki çeşit ölümden birini seçmesini söyledi.Ya evinde kalıp rahat döşeğinde can vermek yada savaşta çetin fakat şerefli bir ölüm. Troia savaşına katıldı ve yiğitçe öldü.
Eumaios
Odysseus’un sadık çobanı
Eumenid’ler
Attikada ki intikam tanrıçalarına verilen ad.
Eumolpos
Poseidon ile Khione’un oğlu. Herakles’in öğretmeni.
Euneos
İason ile Hypsiplye’nin oğlu.
Eunike
Bir deniz perisi. Nereos ile Doris’in kızı.
Eunomia
Okeanos’un kızları Hora(Saat) lardan biri. Letafet perilerinin annesi.
Eunomos
Arkhiteles’in oğlu. Herakles tarafından öldürüldü.
Euphemos
Poseidon’un oğlu,  Arganaut’lardan biri. Babasının ona verdiği vasıfla su üzerinde yürüyordu.
Euphorbos
Pantheos’un oğlu Troia’lı bir kahraman. Patroklos’u öldürmüştü.
Euphorion
Akhilleus ile Helena’nın çocuğu. Zeus ona aşık oldu fakat Euphorion ondan kaçtı ve Melos adasına sığındı. Çok öfkelenen Zeus yıldırımıyla onu öldürdü.
Euphrosyne
Eurymone’nin üç kızı olan Kharit’lerden biri.
Europa
Finike kralı Agenar ile Telepassa’nın kızı. Boğa şekiline giren Zeus tarafından kaçırıldı. Zeus’tan Minos,  Sarpedon,  Rhadamnthys adlarını taşıyan üç oğlu oldu. Adını Avrupa bölgesine verdi.
Euros
Eos ile Astraeos’un oğlu. Güney-batı rüzgarı olarak bilinir.
Euryale
Gaia’nın kızkardeşleri olan Gorgon’lardan biri
Euryalos
Aenes’in arkadaşlarından biri. Güzelliği ile ün salan bu delikanlı Nisus ile büyük bir aşk yaşadı.
Eurybie
Yer ile denizin kızı,  Astraos’un annesi.
Eurydike
Orpheus’un karısı. Aristeos’tan kaçarken bir yılan tarafından öldürüldü.
Eurygania
Oidipus’un karısı.
Eurykleia
Odysseus’un süt annesi.
Eurylokos
Odysseus’un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası.
Eurymakos
Odysseus’un karısına göz koyanlardan biri. Odysseus tarafından öldürüldü.
Eurymeda
Oeneus ile Althea’nın kızı. Kardeşi Meleagros’un ölümüne çok ağladığından Meleagrid denilen kuşa dönüştürüldü.
Eurymedon
Prometheus’un babası. Titanlarla yapılan savaşta Zeus tarafından uçurumdan aşağı atıldı.
Eurynome
Okeanos ile Tethys’in kızı. Zeus tarafından sevildi ve üç Kkari(Letafet perileri) doğurdu.
Eurynomos
Yeraltı tanrılarından biri. Yere gömülen ölülerin etlerini yer kemiklerini bırakırdı.
Euryphaessa
Hyperion’un karısı . Helios,  Selene ve Eos’u doğurdu.
Eurypylos
Tanınmış karamanlara verilen ad.
Eurysakes
Aiaks ile Tekmassa’nın oğlu.
Eurytheus
Herakles’e çeşitli görevler veren Tiryns kralı.
Eurytion
Kentaur’lardan biri. Hippodemiz’yı kaçırmak isteyince Lapithlerle savaş başladı.
Eurytos
Herakles’e yay bükmesini öğreten ünlü kral İola’nın babası.
Euterpe
İlham perileri olan Musa’lardan birinin adı,  flüt çalmasını öğretirdi.
Euthymos
Temesa şehrini kurtaran ünlü kahraman.
Evadne
Poseidon ile Pitane’nin kızı.
Evandros
Sarpedon’un oğlu Lykia’lı bir yiğit Troia savaşında yardıma gelmişti.
Evenos
Ares ile Demonike’nin oğlu. Etolia krallarından biri. Marpassa adında ki kızına talip olanları öldürüyordu.
Evippe
Epir kralı Tyrimmas’ın kızı,  Odysseus onu baştan çıkarıp sonrada terk etmişti. Bu beraberlikten Euryalos dünyaya geldi. Evippe çocuğun boynuna “Minnettarlığın İşareti” yazan bir tabela asıp Odysseus’a yolladı.
Evohe
Dionysos’un lakabı. Cesaret oğlum anlamına gelir.

F

Fama
Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer’in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağızı vardır. Çok hızlı uçardı.
Fames
Açlığın sembolü.
Fatum
Talih tanrısı.
Fauma
Tanrı Faunuz’un karısı
Faunus
Latinlerin ıssız tabiat tanrısı.
Febris
Hararet ve Sıtma tanrıçası.
Feronia
Çeşmelerin ve ormanların tanrıçası.
Fides
Verilen sözde durma tanrısı
Flora
Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası.
Fors
Tesadüf tanrıçası.
Fraude
Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandı.
Furiler
Yeraltı cehenneminin korkunç devleri. Bunlar tanrıların intikam memurları idi ve Poseidon’un kanından olmuş Yer’in kızlarıydı.İnsanların kalplerine korku ve vicdan azbını getirirlerdi.
Furina
Hırsızların tanrısı.
Furrına
Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıydı.

G

Gaia
Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça. Kocasız olarak,  Uranus’u doğurdu. Onun hem annesi hem de karısı oldu.
Galaotes
Apollon ile Themisto’nun oğlu
Galateia
Güzel bir peri kız,  Kylop Polyphemos ona aşık olmuştu.
Galates
Herakles’in bir prensesten olma oğlu.
Galinthias
Herakles’in annesi Alkmene’nin arkadaşı. Alkmene doğum yapacağı sırada doğum tanrıçaları Hera’nın emriyle doğuma engel olmaya çalışınca Galinthias onları uzaklaştırdı ve Herakles’in doğumuna yardım etti fakat sonunda Hera onu Gelincik’e dönüştürerek cezalandırdı.
Ganges
Bir peri kızı olan Kalauria ile İndos’un oğlu ve Ganj nehrinin tanrısı. Sarhoş olduğu bir zamanda annesini iğfal ettiği için kendine geldiğinde utancından kendini nehre attı. O günden sonra bu nehrin adı Ganj oldu.
Ganymedes
Troia kralı Toros’un oğlu. Zeus onu sevdi ve Olympos’a yanına alarak orada alı koydu.
Geantes
Gaia’nın çocukları,  Uranos’un yarasından akan kanlarla yaratıldılar.
Genius
Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın kendine ait bir Genius’u olduğuna inanılırdı.
Geras
İhtiyarlık tanrısı. Herakles bütün insanların yaşlandıkları zaman başına musallat olan bu tanrıyı mağlup etti.
Gerena
Pygmeler bir nevi cüceler soyundan bir kadın. Tanrılara yüz vermediği için Turna kuşuna çevirildi.
Geryoneus
Üç başlı kocaman bir dev,  Herakles tarafından öldürüldü.
Gigant’lar
Uranos’un yarasından akan kanlarla yaratılmış devler. Tanrılar bunlardan nefret ederlerdi. Dağ gibi gövdeleri yılan gibi kuyrukları vardı. Titanlarla birlikte Zeus’a karşı savaşmışlardı. Herakles teker teker hepsini mağlup edip Vezüv yanardağının altına hapsetti.
Glaukos
Sisypos’un oğlu. İnsan eti ile beslenen kendi atları tarafından parçalandı.
Gorgon’lar
Phorkos ile Keto’nun üç kızı. Saçları yılandan korkunç bakışlı ifritler. Bunlara bakan taş kesilirmiş. Stheno,  Euryale ve Medusa adlarını taşıyan üç kardeşin en kötüsü Medusa idi.
Grazia’lar
Letafet perileri.
Gree’ler
Phorkos ile Keto’nun diğer üç kızı,  doğuştan beyaz saçlıydılar.
Griffon’lar
Arslan gövdeli kartal başlı efsanevi kuşlar. Apollon’un hazinelerine bekçilik yapıyorlardı.
Gyges
Titanlardan biri. Uranos ile Gaia’nın oğlu,  yüz kolu elli başı vardı.

H

Hades
Kronos’un oğlu. Cehennemlerin karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısı.
Haemon
Kral Oidipus’un kızı. Babası nişanlısı Antigone’u ölüme mahkum edince intihar etti.
Haemos
Boreas’ın oğlu Thrakia Tyranlarından biri.
Hagno
Lykea kaynağının perisi.
Halia
Rodoslu güzel bir kız. Poseidonla evlendi ve altı oğlu,  birde kızı oldu. Halia’nın altı oğlu Aphrodite’in etkisi ile annelerine büyük bir aşk ve şehvetle bağlanınca babaları Poseidon onları öldürdü. Bu duruma çok üzülen kadın kendini denize atarak intihar etti.
Halirrhotios
Poseidon’un oğlu,  Ares’in kızı Altippe’ye saldırdığı için Ares tarafından öldürüldü.
Halkyon
Kral Keyks’ın karısı.
Hamadryad
Ağaç perileri. Bir ağaçla beraber doğup onunla beraber ölen periler.
Harminna
Irmak tanrısı Asopos’un kızı,  Ares’ten Oenomaos adında bir oğlu vardı.
Harmonia
Aphrodite ile Ares’in kızı,  Kadmos’on karısı. Kocası ile birlikte bir yılana dönüştürüldüler.
Harpyi’ler
Thaumas ile Elektra’nın kızları,  fırtınanın ve ölümün sembolüydüler. Sirenlere benzerlerdi ve kanatlarıvardı.
Hebe
Zeus ve Hera’nın kızı. Gençliğin ve güzelliğin sembolü idi.
Hegeleos
Herakles’in torunu,  Omphale ile Herakles’te olan Tyrsenos’un oğlu.
Hekate
Artemis’in yardımcısı iyilik sever bir tanrıça. Bir titan olan Perses ve Asteria’nın kızı idi. Darda kalanlara yol gösterirdi.
Hektor
Troialıların en büyük kahramanı,  Akhilleus tarafından öldürüldü.
Helena
Menelaos’un karısı. Troia prensi Paris onu kaçırdığı için Yunanlılar Troia’ya saldırdılar. Zeus ile Leda’nın kızı olduğuna inanılırdı.
Helenos
Priamos’un oğlu. Troia’lıların kahini. Yunanlılara tahta atı yapmalarını söyleyerek yurduna ihanet etti.
Heliades’ler
Helios ile Klymene’nin kızları. Kardeşleri Phaeton’un ölümünden dolayı duydukları üzüntüden çok fazla ağladıkları için tanrılar onları kavak ağaçlarına dönüştürdüler.
Helike
Çocukken Zeus’u besleyen iki peri kızından biri. Daha sonrada Büyük ayıya çevirildi.
Helikon
İlham perileri Musa’ların kutsal dağı.
Helios
Güneş tanrısı. Hyperion ile Theia’nın oğlu. Deniz perilerinden Perseis ile evlendi. Bir çok çocukları oldu.
Helle
Phriksos’un kardeşi. Çanakkale boğazı eski adı olan Helles Pontos adını ondan almıştır.
Hellen
Deukalion’un oğlu bütün yunanlıların babasıdır. Bu nedenle Yunanlılara Hellenler denirdi.
Hemera
Gündüz. Nyks (Gece) nin kardeşi. Fani insanlara ışığı getirirdi. Diğer adı Eos (Şafak) tur.
Hemikynes
Köpek gibi ses çıkaran ve başları da köpeğe benzeyen tuhaf yaratıklar. Karadeniz kıyısında yaşarlarmış.
Heosphoros
Eos’un oğlu sabah yıldızı.
Hephaistos
Ateş tanrısı. Latinler Vulcain der.
Hera
Baş tanrıça. Zeus’un kardeşi ve karısı. Latinler Junon der.
Herakles
Zeus’un oğlu kuvvet tanrısı. Latinler Hercule der.
Herakliad’lar
Herakles’in soyundan gelenlere denir.
Hermaphrodite
Aphrodite ve Hermes’in oğlu. Salmikis adlı göl perisi ona aşık oldu,  Hermaphrodite kendisi ile ilgilenmeyince tanrılardan ikisini bir bütün haline getirmelerini istemişti. O günden sonra aynı beden içinde hem kadın hemde erkek kişiliğini taşıdı.
Herme’ler
Yolların koruyucuları
Hermes
Tanrıların ulağı habercisi.
Hermione
Menelaos ve Helena’nın kızı
Hero
Leandros’un sevgilisi olan rahibe. Sevgilisi ölünce, cesedinin başında o da kendini öldürdü.
Herse
Kekrops’un üç kızından biri. Athena Erkhthonos’u bu üç kardeşe emanet etmişti.
Hesione
Troia kralı Laomedon’un kızı.
Hesperidler
Güneşin battığı yerin perileri. Gecenin yani Nyks’in kızlarıdır.
Hesperos
Akşam yıldızı. Atlas’ın oğlu, insanlara yol gösterir iyilik eder.
Hestia
Kronos ile Rea’nın kızı. Romalılar ona Vesta derler. Aile ocağı tanrıçasıdır.
Hiera
Herakles’in oğlu olan Telephos’un karısı. Yunanlılar Troia’ya karşı savaş açtıklarında Hiera kadınlardan kurulu bir orduyla onlara karşı koymuştu.
Hilaeira
Leukippid’lerden biri,  Phoebe’nin kızkardeşi.
Hilebie
Karia bölgesi krallarından birinin kızı. Lyrkos adında bir Yunanlıyla evlendi. Kocasının her türlü ihanetine rağmen hep ona sadık kaldı.
Himalia
Bir peri kızı. Zeus’tan üç çocuğu oldu. Bu üç oğlan buğdayın geçirdiği safhaları sembolize eder. Spartaeos (Tohum eken),  Kronios (Buğday yetiştirici),  Kytos (Ekmekçi)
Himeros
Aşk isteğinin sembolü Eros’a arkadaşlık ederdi.
Hippe
Kentaur,  Khrion’un kızı. Eole’den hamile kalınca babasının korkusundan Pelion dağına kaçtı fakat babası onu buldu. Bunun üzerine kendisini kurtarmaları için tanrılara yalvardı. Tanrılarda onu at şeklinde bir burç yapıp gökyüzüne kaldırdılar.
Hippios
Poseidon ile Athena’nın lakapları.
Hippo
Skedasos’un iki kızından birinin adı. Kardeşi ile birlikte Ispartalıların saldırısına uğradılar. Bu olaydan sonra intihar ettiler.
Hippo Kampos
Yarısı at yarısı balık olan deniz hayvanları. Nereidler bunların üzerine binip dolaşırlardı.
Hippodemia
Pisa kralı Oinomaos’un kızı. Pelops onunla zorla evlendi. İki çocukları oldu. Arteus ile Tyestes.
Hippolyte
Amazonların kraliçesi. Ares’in kızı olduğu söylenir,  Herakles tarafından öldürüldü.
Hippolytos
Thesseus’un Amazonlar kraliçesi Atiope’den olan oğlu.
Hippomedon
Dev cüsseli bir kahraman,  Thebai’ye karşı savaşan Yedililerden biriydi.
Hippomenes
Megeros ile Merope’nin oğlu. Atalante ile evlendi.
Hippotes
Heraklid’lerden biri.
Hirodyeller
Tanrıların tapınaklarına ait olan kadın ve erkek köleler.
Historis
Kahin Tresias’ın kurnaz kızı. Herakles’in doğumu sırasında,  Hera’nın emri ile doğuma engel olmaya çalışan doğum tanrıçalarını kurnazlıkla oradan uzaklaştırıp doğumun olmasını sağladı.
Hora’lar
Zeus ile Themis’in üç kızı. Bunlar zamanların ve mevsimlerin tanrıçalarıdır.
Horkios
Zeus’un lakabı.
Hrpalyke
Tkrakia kralının kızı,  küçük yaşta annesini kaybettiğinden babası onu kısrak sütü ile besleyip erkek gibi yetiştirdi.
Hyad’lar
Atlas’ın kızları. Zeus’u Dodon’da onlar büyüttü
Hyakinthos
Amiklas ile Diomede’nin oğlu. Çok güzel bir delikanlıydı. Thamyris adlı bir erkek ona aşık oldu,  Apollon da ona gönül verenlerdendi.
Hybris
Annesi Koros idi. Hayasızlığın,  ölçüsüzlüğün sembolü.
Hydne
Skyttis’in kızı. Baba kız çok usta dalgıçlardı.
Hydra
Lerna bataklığında yaşayan onlarca başı olan büyük bir yılan.
Hygieia
Sağlık tanrıçası ve Asklepios’un kızlarından biri.
Hylas
Kral Theiodamas’ın oğlu Herakles Hylas’ın babasını öldürdükten sonra delikanlıyı uşak olarak yanına almıştı. Onu her yere beraberinde taşırdı.
Hyllos
Herakles ile Dejanire’nin oğlu
Hylonome
Kentaur Kyllaros’un karısı. Kocası öldürülünce intihar etti.
Hymenaios
İlham perilerinden birinin oğlu. Gençlik ve evlendirme tanrısı. Düğünlerde söylenen türküleri de o ilham eder.
Hymnos
Phrygia’lı bir çoban. Artemis’in arkadaşlarından biri olan Nikaea adlı periye aşık olmuştu ama Nikaea ona yüz vermedi ve bir gün kendisine aşkını ilan etmesine sinirlenip onu öldürdü.
Hyperion
Titanlardan biri. Uranos ile Gaia’nın oğlu. Kız kardeşi Heia ile evlendi. Helios,  Eos ve Selene’nin babası.
Hypermestra
Danaos’un elli kızından biri. Zorla evlendirilen elli kız evlendikleri gece kocalarını öldürürken kocasına tek zarar vermeyen kardeş Hypermestra idi.
Hypnos
Uyku tanrısı. Ereos ve Nyks’in oğlu.
Hypsipyle
Lemnos adası kralı Thoas’ın kızı. Lemnos kadınları ayaklanıp kocalarını öldürmeye başlayınca Hypsklye yaşlı babasını kaçırdı ve Khios adasına götürdü. Arganaotlar bu adaya çıktığı zaman Jason ‘la karşılaştı ve ona aşık oldu. Jason’dan iki çocuğu oldu.
Hyrieus
İhtiyar bir çiftçiydi ancak büyük tanrıları evinde misafir ettiği için tanrılar ona karşı hep iyiydiler bu yüzden yaşlı adam bir karısı olmadı halde erkek çocuğu olmasını istediğinde onun bu isteğini yerine getirdiler.İ

İakkhos
Eleusis Mysteria’larının tanrısı. Bazıları onun Demeter’in oğlu olduğuna inansalarda,  asıl inanış Zeus ile Persephone’nin oğlu olduğu yolundadır. Asıl adı Zagreus olan bu çocuğu Zeus kıskanç karısının Zulmünden kurtarmak için şekilden şekile soktu. Onu bir boğa şekline soktuğu gün Hera’nın takipçileri onu yakaladılar ve kestiler. Zeus oğlunun yardımına yetişemedi. Apollon’a cesedinden arta kalanları Parnassos dağına getirmesini söyledi. Apollon çocuğun halen çarpmakta olan kalbini getirdi. Zeus kalbi emdi ve Zagres’itekrar yarattı.Bu defa ona İakkhos adını koydu.
İalemos
Apollon ile Kalliope’nin oğlu. Genç yaşta ölenler için söylenen hüzünlü mersiyelerin taratıcısı.
İambe
Pan ile peri Ekho’nun kızı. Hizmetçilik yaparken kızını arayan kederli Demeter’I eğlendirmeye çalışırdı.
İamos
Kahramanlık devirlerinde yetişmiş bir kahin. Apollon ile Evadne’nin oğlu. Kahinliği babası Apollon’dan öğrendi.
İanus
Romalıların inancına göre evlerin kapılarını bekleyen tanrı idi.
İapetos
Prometheus’un babası.
İarea
İda dağının güzel perilerinden biri.
İasion
(Jasion) Zeus’un oğlu Demeter’in sevgilisi. Demeter’den Plutos (Zenginlik) adında bir oğlu oldu.
İdaeos
Paris ile Helene’nin oğlu
İdas
Aphareus ile Arene’nin oğlu. Apollon’un sevdiği Marpesse adlı kızı kaçırınca Tanrıyla aralarında büyük bir kavga çıktı. Sonunda seçimi Marpesse’ye bıraktılar. Apollon’un sevgisine fazla güvenemeyen Marpesse İdas’ı seçti.
İdmon
Argonautlardan biri,  Apollon’un oğlu. İyi bir kahindi. Hatta kendisinin öleceğini bile bile Arganautlar seferine katıldı.
İkadios
Lykialı bir peri kızı ile Apollon’un oğlu. Bugünkü Gelemiç’i kurmuştu.
İkarios
1. Attika bölgesinin efsanevi kralı,  Dionysos’u evinde misafir etmiştİ 2. Penelope’nin babası. Güzel kızını almak isteyenler arasında bir spor müsabakası tertip etti. Müsabakayı Odysseus kazandı.
İkaros
Daidalos’un oğlu
İkelos
Phobetor adıylada anılan insana ylnız hayvan şekli ile görünen bir rüya tanrısı.
İksion
Baş tanrının karısı Hera’ya göz koyan ve onu baştan çıkarmaya çalışan Lapith’ler kralı. Zeus tarafından cezalandırıldı.
İlithya
Zeus ile Hera’nın kızı. Doğum tarıçalığı yapardı. Bazı kadınların doğumlarına engel olarak onlara acılar çektirirdi.
İllia
Romulus ve Romus’un annesi olan Reasilve’nin bir diğer adı.
İllione
Priamos ile Hekube’nin kızı,  Polymestor’un karısı.
İlos
Dardanos’un oğullarından biri. Bir kahraman ve Palladion şehrini kurdu.
İnakhos
Argos’un efsanevi kralı. Okeanos ile Tethys’in oğlu İo’nun babası.
İno
Bir adı da Leukothea olan İno Kadmos ile Harmonia’nın kızı,  Kral Athamas’ın ikinci karısı idi. Athamas’tan Learkhos ve Melikertes adında iki oğlu oldu. Kardeşi Semele’nin ölümü üzerine henüz küçük yaşta olan Dianysos’u yanına alıp bakma isteyince Hera buna çok sinirlenip karı kocanın aklını başından aldı. Çıldıran İno oğlu Melikertes’i kaynar suyun içine attı. Kocasıda Learkhoz’u bir geyik olarak görerek av sırasında oğlunu vurdu. İno ne yaptığını fark edince oğlunun cansız bedenini kucağına alıp saraydan kaçtı ve bir kayalığın üzerinden kendini denize attı. Deniz tarıları bu kadına acıyıp onu Lekothea adında bir deniz tanrıçası oğlunu da Palaemon namıyla bir deniz tanrısı yaptılar.
İo
İnakhos’un kızı. Hera mağbedinin rahibesiyken Zeus ona görür görmez tutulmuştu.
İobates
Lykia’nın efsanevi kralı.
İobes
Herakles’in Kerthe’den olan oğlu.
İodama
Beotia mabedinin rahibesi. Bir gece zeka tanrıçası ona kalkanını takmış olarak görününce İodama taştan bir heykel oldu.
İokaste
Oidipus’un annesi. Daha sonradan öz oğlu olduğunu bilmeden Oidipus ile evlendi.
İokastos
Rüzgar tanrısı Eolos’un oğlu.
İoksos
Theseus’un torunu.
İola
Oihalia kralı Eurytos’un kızı.
İolaos
İphikles ile Automeduse’nin öğlu. Herakles’in yeğeni. Herakles’e yardım eder onun arabasını sürerdi. Herakles bu kahramanı çok beğendiğinden karısı Magara’yı ona armağan etti. Leipehile (Tekedilmiş aşk) adında bir kızları oldu. Herakles’in ölümünden sonra İolaos onun çocuklarını himayesi altına alıp baktı.
İon
Ksausthos ile Kreuse’nin oğlu. Hellen’in torunu İonia’lar adlarını İon dan aldılar.
İope
Eolos’un kızı,  Kepheos’un karısı.
İphidamas
Troia’lı Antenor’un oğullarından biri. Agememnon tarafından öldürüldü.
İphigeneia
Agamemnon ile Klytemenstre’nin kızı.
İphikles
Herakles’in ikiz kardeşi. Babaları ayrı olmasına ve anneleri onlara farklı zamanda hamile kalmasına rağmen tanrı Zeus sevdiği kadın fazla acı çekmesin diye iki doğumun aynı anda olmasını sağladı. İki kardeş birlikte büyüp,  gene birlikte bir çok savaşa katıldılar.
İphiklos
Theselia’da bir şehrin kralı olan Phylakos’un oğlu. Çok usta ve hızlı bir koşucuydu. Ekin tarlasında başakları eğmeden koşabilmesi ile ün salmıştı.
İphimedia
Triops’un kızı. Amcası Aloeus ile evlendi ondan iki oğlu oldu. İphimedia deniz tanrısına aşık olmuştu. Bütün günü deniz kıyısında geçiriyordu. Nihayet deniz tanrısı onun bu saf temiz sevgisine karşılık verdi ve onunla beraber oldu.
İphis
1. Kıbrıslı güzel Anaksareta’nın sevgilisi,  Aphrodite onu kayay çevirdi. 2. Girit’li Ligdos ile Telethausa’nın kızı. Babası bir erkek evlet istediğinden,  annesi herkese İphis’in bir erkek olduğunu söyleyerek kandırdı. Bir erkek gibi giydirilip erkek gibi yetiştirildi.Yaşı ilerleyipte evlenme çağına gelince kendisine aşık olan İanthe adında bir kızla nişanlandı. Annesi bu durum karşısında telaşa kapılıp bereket tanrıçası İsis’e yalvardı. Tanrıça ona acıyıp İphis güzel bir kızken yakışıklı bir delikanlıya dönüştürdü.
İphistos
Oikhalia kralı Eurytos’un oğlu. Arganuatlar seferine katıldı. Herakle tarafından öldürüldü.
İrene
Eirene diye anılan İrene Horalardan biridir. Barış sembolüydü.
İris
1. Yeşil ırmağın eski adı. 2. Thaumas ile Elektra’nın kızı. Okeanos soyundan gelmiştir. O gökle yeri birbirne bağlayan ebemkuşağının sembolüdür.
İsis
Güneş tanrısı Horos’un annesi.
İskender
Bir kahraman. Zeus’un oğlu olduğuna inanılırdı.
İskhenos
Gigas’ın oğlu. Olympia şehrinde kıtlık hüküm sürmeye başlayınca tanrılar bu kıtlığın ancak şehrin asıl delikanlısınınkurban edilmesi ile önleneceğini söylediler. Bunun üzerine İskhenos halkının kurtulması için kendi arzusuyla kurban oldu.
İsmene
Oidipus ile Jokoste’nin kızı, Antigone’nin kardeşi.
İsmenos
Niobe ile Amphion’un oğlu. Kardeşleri ile birlikte Apollon tarafından öldürüldü.
İsos
Troia prenslerinden biri Agememnon tarafından öldürüldü.
İssa
Lesbos’lu Makareus’un kızı. Apollondan Prylis isimli bir oğlu oldu. Daha sonradan Prylis ünlü bir kahin oldu.
İstros
Okeanos ile İethys’in oğlu. Bugün Tuna nehri dediğimiz nehrin tanrısı.
İtalos
Girit kralı Minos’un torunu,  İtalya’ya adını veren kahraman
İtylos
Aedon ile Zetons’un oğlu. Yanlışlıkla annesi tarafından öldürülünce bülbül oldu.
İtys
Thrakia kralı Tereos ile Prokne’nin oğlu.
İulus
Aeneos’un oğlu Askanius’un bir diğer adı.
İuno
Heranın latince adı.
İupitter
Zeus’un latince adı.
İynks
Pan ile Ekho’nun kızı. Zeus ile İo’nun beraberliklerinde onlara yardımcı olduğu için Hera onu bir kayaya çevirdi.

J

Jasius
Abas’ın oğlu,  Dardanos’un kardeşi.
Jaso
Esklapios ile Epinoe’nin kızı. Hastalıklar tanrıçası.
Junon
Romalıların baş tanrıça Hera’ya taktıkları ad.
Jupiter
Romalıların baş tanrı Zeus’a verdikleri ad.
Juturne
Romalıların su kaynakları tanrıçası.
Juventus
Gençlik tanrıçasının adı. Romalılar gençlik çağına giren delikanlılara bu adı koyardı. Kalirrhoe’nin kızı. Bir çiftçi tarafından tecavüz edilince Zeus onu kar tanelerine çevirdi.

K

Khiron
Kentaurların en meşhuru,  en bilgini,  en akıllısı. Kronos ile Philyra’nın oğlu idi.Yarı insan yarı tanrıydı,  bu yüzden ölümsüzdü,  ancak Herakle istemeyerek onun ölümüne sebep oldu.
Khronos
Zamanın göğün sembolü
Khrysaor
Altın kılıç,  Poseidon’un oğlu.
Khryseis
Agamemnon’un sevgilisi
Khryseos
Khryseis’in babası
Khrysopelea
Bir ağaç perisi. Arkadia’lı bir meşenin içinde yaşıyordu.
Khthonik
Toprağı temsil eden yer tanrıları.
Kikon’lar
Zone sahil bölgesinde yaşayan vahşi bir halk.
Kimmer’ler
Yeraltı alemine inenlerin geçmek zorunda oldukları karanlık diyarlara ve burada yaşayanlara verilen ad.
Kinyras
Kıbrıs kralı. Öz kızı Hyrra’dan Adonis adında bir oğlu vardı.
Kirke
Ünlü büyücü kadın. Helio ile Perseus’un kızı.
Kithairon
Çok güzel bir delikanlıydı. Tisiphoe’ye yüz vermediği için atlarından biri yılana çevrildi ve delikanlıyı soktu.
Kleitos
Eos’un aşık olduğu bir delikanlı. Korenos adında bir oğulları oldu.
Kleobis
Hera mabedi rahibesi Kydiphe’nin oğlu.
Kleostratos
Bir ejdere kurban edilen delikanlı. Etrafı çengellerle kaplı bir kürnin içindeyken ejder onu yutunca ejderin içine sağlam olarak girerek onu içten parçalayarak öldürdü.
Klinis
Babilli zengin ve dindar bir adam
Klotho
Baht perilerinden biri. Hayat ipliğini eğirir.
Klymene
Okeanos ile Tethys’in kızı. Apollon bu kıza gönül vermişti. Bu birliktelikten Phaeton doğdu
Klymenos
Arkadia’lı krallardan biri. Kendi kızı Harpalyke’ye aşık olmuştu. Klytaimnestra Agememnon’un karısı. Sevgilisi Aigisthos ile birlikte Agememnon’u öldürdüler. Oğlu Orestes sonradan babasının intikamını aldı ve annesi ile sevgilisini öldürdü.
Klytie
Apollon tarafından sevilen güzel bir kız. Apollon bu kızdan çarçabuk bıkarak bu sefer kız kardeşi olan Leukothoe’ye gönül verdi. Kardeşi ile Apollon arasındaki ilişkiyi babasına anlattığında babası tarafından karanlık bir hendeğe atılarak cezalandırıldı.
Kokytos
Ölüler ülkesinde,  yer altında akan gözyaşları ırmağının adı.
Komaetho
Teleboen’ler kralı Pterelas’ın kızı. Babası Amphitryon ile savaşırken ona ihanet etti.Çünkü babasının düşmanına aşıktı
Kombe
Asopos ırmağının tanrısının kızı. Çocukları ile birlikte zalim kocasından kaçtı ve Phrigia’ya yerleşti fakat daha sonradan kendi çocukları tarafından öldürüldü.
Kora
Demeter’in kızı Persophene’in diğer adı..
Korinthos
Zeus’un oğlu.
Koroebos
Poeno canavarını öldüren kahraman.
Korokos
Çok güzel bir delikanlıydı. Smilaks adında bir peri kızına aşık oldu,  aşkına karşılık alamayınca sarardı soldu. Onu Safran çiçeğine dönüştürdüler.
Koronides
İki kız kardeş,  Metiokhe ve Menippe’ye verilen ad. Veba salgınını önlemek için kurban edildiler.
Koronis
Lapith’ler kralı Phleyas’ın kızı. Apollon’dan Asklepios adında bir oğlu oldu. Hamileliği sırasında bir başkasıyla evlşenerek Apollon’a ihanet ettiği için öldürüldü.
Korythos
Zeus ile Atlas’ın kızı Elektra’nın oğlu
Kreon
Korinthos kralı
Kres
Zeus’un bir peri kızından olan oğlu
Kresphontes
Herakidlerden biri.
Kretheus
Eolos ile Enarete’nin oğlu.
Kreusa
Atina kralı Erekhtheus’un kızı. Apollon’dan İon adında bir oğlu oldu.
Kritheis
Anadolu da bir peri kızı. Meles nehri tanrısından Homeros adında bir çocuğu oldu.
Krommyon
Theseus’un öldürdüğü azgın bir yaban domuzu.
Kronos
Zeus’un lakabı
Krotopos
Argo kralı, Agenor’un oğlu.
Krotos
Pan ile Eupheme’nin oğlu. Eupheme ilham perilerine süt anneliği yapıyordu.
Kuret’ler
Zeus küçükken ağlamasını babası duymasın diye çevresinde gürültü yapıp hoplayıp zıplayan delikanlılar.
Kyane
Syraküze’li bir peri kızı. Hades Persophene’i kaçırdığında bu peri kızı Persophene’i kurtarmaya çalışmış. Bunun üzerine Hades onu göle çevirmiş.
Kyanippos
Thesselia’lı Pharaks’ın oğlu. Leukone adlı çok güzel bir kızla evlenmişti.
Kybele
Eski Anadolu da Phrigia’da tanrıların anası sayılır.
Kydnos
Anfiale’nin oğlu,  ayrı insan yarı nehir idi.
Kyillene
Arkadia’lı bir peri kızı. Lykon’un annesi.
Kykhreus
Poseidon ile Salamis’in oğlu. Salamine adasına musallat olan korkunç ejderi yok etti.
Kyklop’lar
Alınlarının ortasında tek gözleri olan devler.
Kyknos
Poseidon’un oğlu. Kuğular tarafından büyütüldü.
Kynosura
İda dağında bulunan bir peri kızı. Zeus’a süt annelik etti.
Kyparissos
Telephos’un oğlu,  çok güzel bir delikanlıydı. Apollon bu delikanlıya aşık oldu.
Kypris
Aphrodite’in bir lakabı
Kyrene
Lapith’ler kralının kızı. Ormanda vahşi bir hayat yaşıyordu. Apollon onu görüp aşık oldu ve onu Lybia’ya götürerek orada evlendi.
Kyzikos
Ünlü bir kahraman Bugün kapıdağ yarımadası üzerindeki eski ve tarihi bir şehre adını vermiştir.

L

Ladda
Amphion’un kızı,  topal ve çirkin olduğundan arkadaşları tarafından hor görülen Ladda Aetion ile evlenmişti. Bu çirkin kadından doğacak çocuğun bir gün Korinthos’a kral olacağını tanrılar haber verdiklerinden,  çocuğun öldürülmesi için on seçme katil yollandı. Ancak çocuğun masumiyeti karşısında katillerin hiç biri ona zarar vermeye kıyamamışlardı.
Laddakid’ler
Thebia kralı Labdakos’un soyundan gelenlere verilen ad.
Ladon
Arkadia’da kıyısının güzelliği ve suyunun duruluğu ile meşhur ırmağın tanrısı. Stymphalis ile evlendi ve Daphne adlı güzel bir kızları oldu.
Laertes
Odyseus’un babası.
Laios
Oidipus’un babası.
Laistrogon
İnsan etiyle beslenen korkunç devler.
Lakedaimon
Zeus ile Taygete’nin oğlu. Lakedemonia bölgesine adını veren kahraman.
Lakhesis
Üç Park (Moiora) dan biri iği tutar insan ömrünü eğirirdi.
Lamia
Poseidon’un kızı. Çocukları çalan ve yiyen iğrenç bir varlık. Zeus’un sevgililerinden biriydi ve ondan bir çok çocuğu olmuştu ancak kıskanç Hera çocuklarını öldürtünce Lamia çıldırdı ve çocuklara düşman kesildi.
Lampetia
Helios (Güneş) ile Nere’nin kızı. Bir adada çobanlık yapardı.
Lampetie
Apollon ile Klymene’nin kızı. Kardeşi Phaeon’un (Kıvılcım) ölümüne öyle üzüldü ki tanrılar haline acıyıp onu kavak ağacına dönüştürdüler.
Laodamas
Thebai kralı. Eokles’in oğlu.
Laodameia
Bellerophon’un kızı ve Zeus’un sevgilisi. Lykia kralı Sarpedon bu aşkın sonucu dünyaya gelmiştir.
Laodemeia
Akastos’un kızı ve Hector’un öldürdüğü Protesillas’ın karısıdır. Kocası öldükten sonra ona benzeyen bir heykel yaptırıp onunla avunmaya çalıştı ancak babası bu durumdan hoşlanmayıp heykeli yaktırdı. Bununüzerine Laodemeia da kendini heykelle beraber ateşe attı.
Laodike
Priamos’un en güzel kızı. Heliakon ile evlenmişti. Daha çok gençken Troia’ya gelen bir elçiden bir oğlu olmuştu. Troia düştükten sonra Laodike galipler önünde kaçarken toprak onu yuttu.
Laokoon
Thymbrea şehrinin Apollon mabedi rahibi idi. Troia savaşı sırasında Troialılara ağaç atı şehre sokmamalarını söylemişti ama kimse onu dinlemedi. Yunanlıların dostu olan tanrılarda Troialılara akıl öğretmeye kalkıştığından dolayı onu cezalandırdılar. Bir gün deniz kıyısında Tanrı Poseidon’a kurban keserken denizden iki koca yılan çıkıp iki oğlu ve Laokoon’u parçalayarak öldürdüler.
Lapith’ler
Thessalia da yaşayan dev cüsseli insanlar.
Lar
Romalıların ocakbaşı tanrısı.
Lara
Lauium ırmağının perisi. Zeus’un Juturne adındaki peri kızına olan aşkını Hera’ya anlattığı için Zeus onun dilini kesti ve Hermes’le birlikte cehenneme yolladı.Ancak Hermes bu güzel periye aşık oldu ve buperide Lares adında iki çocuğu oldu.
Larv’lar
İnsanlara bela olan habis ruhlar.Ellerinde uğursuzluğu sembolize eden baykuş taşıyan asık yüzlü,  beyaz uzun sakallı ihtiyarlardı.
Leandros
Abydos’lu bir genç. Hero’ya olan aşkı dillere destan oldu.
Learkhos
İno ile Athamas’ın oğlu. Hera’nın kinine kurban gitti.Bir çılgınlık anında babası tarafından öldürüldü.
Leda
Etolia kralı Thestios’un kızı,  yndaros’un karısı. Zeus’tan Kastor ve Pollüks adında ikizleri oldu.
Lemurlar
Ölülerin evlere bela olan hayallerine denir.
Leomedon
Troia kralı İlos ile Euridike’nin oğlu ve Priamos’un babası.
Leontikhos
Çok sevdiği nişanlısı ile beraber bir zalim tarafından öldürülen Samos’lu bir genç.
Lerna
Bataklık bir göl. Herakles bu gölde bir ejder öldürdü.
Lethaus
Eos’un lakabı
Lethe
Cehennemde akan nehirlerden biri.
Leto
Apollon ile Artemis’in anneleri
Leukas
Yunan denizinde kıyıya çok yakın etrafı sarp bir ada.
Leuke
Okeanos ile Tethys’in kızı. Hades’in ölümsüz sevgilisi.
Leukippos
Leukippid’lerin babası,  Perieres’in oğlu.
Leukothea
Kadmos’un kızı İno; bir deniz tanrıçası olunca bu adı aldı.
Liber
Dionysos’un latince adı.
Libitina
Roma da ölüler için yapılan merasimi koruyan tanrıça
Libya
Epaphos’un kızı. Poseidon’dan Agenour ile Belu adında iki çocuğu oldu.
Likhas
Herakles’in arkadaşlarından biri.
Linos
Apollon’un oğlu.Efsanevi şair,  Herakles’in musiki hocası.
Lita’lar
Yalvarma yakarma dua tanrıçaları.Zeus’un kızlarıdır.
Lityerses
Phrigia’da Kelaene’nin zalim kralı. Midas’ın oğlu. Herakles tarafından öldürüldü.
Lotis
Güzel bir peri kızı. Anadoluda Lampsakos şehrinin tanrısı Priapos Lotis’e aşık olmuştu. Güzel peri sonradan Lotos ağacına dönüştürüldü.
Lukifer
(Lucifer) Sabah yıldızı Phosphoros’un latince adı.
Luna
Romalıların ay tanrıçasına verdikleri ad.
Lydia
Batı Anadoluda İzmir bölgesinde bir krallık.
Lykaon
Arkadia kralı. Kallistonun babası.
Lykastos
Ares ile Phylonome’nin oğlu.
Lyke
Kır perisi. Daphnis’isevdi.
Lykeion
Mukaddes bir orman. Aristoteles burada ders verirdi.
Lykia
Eski Anadoluda Fethiye, Elmalı,  Finike bölgesi.
Lykios
Babilli Klinis’in oğlu. Tanrılara eşek kurban ettiği için kargaya çevrildi.
Lykomedes
Sykros kralı
Lykos
Thebai kralı Nyteus’un kardeşi. Dirke’nin Antiope’ye işkence yapmasına izin verdiği için Antiope’nin oğulları tarafından öldürüldü.
Lykurgos
Dionysos’a kafa tutan Thrakia’lı kral.
Lynkeus
Arganaut’lardan biri Messenia kralı Aphareus’un oğlu. Gözleri rontgen ışığından daha kuvvetliydi ve herşeyi görürdü.

M

Magnes
Medea’nın hizmetinde çalışan genç bir adam. Medea tarafından mıknatısa çevrildi.
Maia
Atlas ile Pleione’in kızı. Zeus ona gönül vermişti. Kyllen dağında onunla evlendi ve Hermes doğdu.
Mainad’lar
Dionysos’un yanında gezen Bakkhalar.
Makareos
Eolos’un oğlu. Kendi öz kardeşi ile sevişmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. Eolos bu çocuğu köpeklere yedirdi.
Makhaon
Kahramanlık devrinin ünlü hekimi.Asklepios’un oğlu. Podaleiros’un kardeşi.
Manto
Ünlü kahin Teiresias’ın kızı. Kör olan babasını elinden tutarak gezdiren Manto babası gibi gaipten haberler verirdi.
Markıs
Hera’nın süt annesi.
Marpessa
Ares’in torunu Evenos’un kızı. İdas’la nişanlı iken Apollon onu kaçırınca İdas sevgilisi uğruna Apollonla döğüştü. Fakat Marpessa Apollon’un sevgisine güvenmediği için İdas’ı tercih etti.
Mars
Harp tanrısı Ares’e Romalıların verdiği ad.
Mater Matuta
Romalıların şafak tanrısı.
Meandros
Menderes nehrinin tanrısı. Okeanos ile Tethys’in oğlu.
Medea
Kolkhid kralı Aeites’in kızı. Sihirbaz Kirke’nin yeğeni.
Medos
Medea’nın oğlu
Medusa
Phorkos’un kızları olan üç Gorgon’dan en kötüsüdür. Saçları yılan gibidir. Ve ona bakan taşa dönüşürdü.
Megaira
Uranos’un kanından yaratılan Erinyler denilen kin ve nefret tanrılarından biriydi.
Megara
Thebai kralının kızı,  Herakles’in karısı oldu.
Megera
Üç hiddet tanrısından biriydi. Nazar değdiren olarak bilinirdi.
Melampus
Efsanevi yunan doktoru ve sihirbazı. Amythaon ile İdomene’nin oğlu.
Melanios
Atalante’yi koşuda yenen kahraman.
Melanippe
Eolos’un kızı Poseidon’dan iki oğlu olmuştu.
Meleagros
Kalydon kralının kızı.
Meliades
Uranos’un yeryüzüne damlayan kanından yaratılan periler.
Melissa
Girit kralının kızı olan bir peri. Amalthee ile beraber Zeus’u büyüttü.
Melos
Delos’lu bir delikanlı, Adonis’in arkadaşıydı. Pelia adlı bir kızdan Melos adında bir oğlu oldu. Adonis’in ölümünden sonra kendini astı.
Melpomene
İlham perilerinden biri, trajedi ilham ederdi.
Memnon
Eos ile Tithonos’un oğlu. Akhilleus tarafında öldürüldü.
Memnonidler
Eos’un oğlu Memnon’un cesedinin yandığı ateşten doğan efsanevi kuşların adı.
Menelaos
Agememnon’un kardeşi,  Helena’nın kocası. Paris karısı Helena’yı kaçırınca Troia’ya saldırdı.
Menestheus
Peleus’un oğlu. Atina kralı Theseus ihtiyarlayınca krallığı onun elinden aldı.
Menippe
Orion’un kızı,  ve Metiokha’nın kardeşi. Zeka tanrıçası bu iki kardeşe örgü öğretmişti, Aphrodite ise güzellik bahşetmişti. Ülkeleri veba salgınına yakalandığında tanrılar iki kardeşin kurban edilmesi halinde salgının kalkacağını söylediklerinde,  iki kardeş kurban edilmeyi kabul ettiler ve kendilerini öldürdüler.
Menoetios
Bir titan oğlu.
Menoikeus
Kreon’un oğlu. Thebai’yi kurtarmak için kendini şehrin surlarından aşağı attı.
Menthe
(Nane) Cehennemler tanrısı Hades’in gönül verdiği peri kızı. Hades’in karısı Persephone, onu kıskandı ve ayaklarının altında ezdi. Hades sevgilisine acıdı ve onu güzel kokulu naneye çevirdi.
Mentor
Alkimos’un oğlu. Odyseus’un sadık dostu. Athena Mentor’un kılığına girip Telemakhos’a öğüt verirdi.
Mercurius
Hermes’in latince adı.
Merope
Pleiadlardan biri. Atlas’ın kızı. Fani bir insanla evlendiği için kardeşleri ile birlikte yıldız olduğunda onlara oranla daha sönük ışık verdi. Mesopothamia Aphrodite’in rahibelerinden birinin kızı.
Mestra
Erysikhthon’un kızı. Poseidon’un sevgilisi, Mestra’nın babası Demeter’in hışmına uğrayıp sefalete düşmüştü. Poseidon’un kendisine bahşettiği istediği her şekle dönüşebilme yeteneği ile babasını kurtardı.
Metanira
Eleusis kralı Keleos’un karısı.
Metis
Hikmet ve tedbirlik tanrıçası. Okeanos ile Tethys’in kızı.
Midas
Phrigia’nın efsanevi kralı, Apollon Kulaklarını eşek kulağına çevirmişti.
Miletos
Anadoluda Miletus şehrini kuran kahraman
Milon
Diolimos’un oğlu. Yunanistan’ın en meşhur atletlerinden biridir.
Minerva
Zeka tanrıçasına romalıların verdiği ad.
Minos
Girit Kralı
Minotauros
İnsan vücutlu boğa başlı azılı bir canavar.
Minyad’lar
Minyas’ın üç kızına verilen ad. Dionysos namına yapılan bayrama katılmadıkları için cezalandırıldılar. Baykuşa dönüştürüldüler.
Mnemosyne
Uranos ile Gaia’nın kızı. Hatıra tanrıçası. Zeus’tan dokuz tane çocuğu oldu,  bunlar ilham perileridir.
Mnestra
Danaid’lerden biri kocası Egius’u öldürdü
Moira’lar
Kader tanrıçaları. Zeus ile Themis’in üç kızı.
Molpis
Elis’li bir delikanlı memleketini kasıp kavuran kıtlıktan kurtulmak için kendini kurban etti.
Momos
Alay, istihza ve hiciv tanrıçası. Gecenin kızı.
Mopsos
Manto’nun oğlu
Moria
Anadolu da Lydia’lı bir kadın. Yılan sokması sonucu ölen kardeşini tekrar diriltti.
Mormo
İnsanları korkutmak için Hekate’nin emrinde olan korkunç bir kadın hayaleti.
Morpheus
Rüyaların tanrısı. Hypnos ile gecenin oğlu.
Moyskhlos
Hephaistos’un çırakları olan Kabir’lerin yeri.
Musagetes
Apollon’un lakabı,  Musalarınrehberi anlamındadır.
Musaios
Ay’ın oğlu,  Orpheus’un hocası ve en yakın dostu idi. İlham perileri tarafından büyütüldü.
Musa’lar
İlham perileri.
Mykenai
Samos adasında Perseus’un kurduğu bir şehir.
Myrmidonlar
Algine adasında yaşayan insanlar. Eskiden karınca oldukları için çok çalışırlardı.
Myrrha
Kıbrıs adası kralı Kinyras’ın kızı. Kral kendi öz kızı ile evlendi ve bu evlilikten Adonis doğdu.
Myrtilos
Arabacı Oinomaos yıldızı. Arabacıydı yıldız oldu.
Mysteria
Açık olmayan gizli yapılan tapınmaya bu ad verilir.

N

Naiadlar
Çeşmelerin kaynakların. Derelerin perilerine verilen ad. Naiadlarda insanlar gibi ölümlüydüler.
Nannakos
Phrigia’nın en eski kralı. Tufanın olacağını önceden sezip halkıyla birlikte tanrılara dua edip kurban kesmişlerdi.Ve tanrılar onları tufandan korumuştu.
Napae
Çayırların perilerine verilen ad.
Narkissos
Aşktan kaçınan bir delikanlı. Nergis çiçeğine çevirildi.
Nauplios
Euboea adası kralı. Poseidon ile Amymone’nin oğlu. Klymene ile evlenip bir çok çocuk babası oldu.
Nausikaa
Skeria adasının kralı Alkinoos’un kızı. Odyseus’a yardım etmişti. Tanrıçalar kadar güzel olan bu prenses,  asaletin sembolüdür.
Neanthos
Lesbos tiranı Pittakus’un oğlu
Nektar
İçenlerin ölümsüz olduğu tanrılara mahsus içki.
Neleus
Poseidon ile Tyro’nun oğlu. Karısı Khloris’ten Nestor adında bir oğlu oldu. Herakles ile girdiği bir çarpışma sırasında öldü.
Nemesis
Gece’nin kızı intikam tanrıçası. Aynı zamanda o,  dünyada adaleti koruyan,  haklıyı haksızdan ayırd eden bir ahlak tanrıçası idi.
Neoptolemos
Akhilleus ile Lykomedes’in kızı Deidamie’nin oğlu. Çok cesur bir savaşçıydı ancak aynı zamanda acımasızdı da. Affetmek duygusundan yoksundu.
Nephele
Athomas’ın karısı,  Helle ile Phriksos’un annesiydi.
Neptun
Romalıların Poseidon’a verdikleri ad.
Nereidler
Nereus ile Doris’in kızları olan deniz perileri. Birbirinden güzel olan bu kardeşler dalgaların sembolüdürler.
Nereus
Denizler ihtiyarı olan Nereus Pontos (Deniz) ve Gaia (Toprak) nın oğlu. Okeanos’un kızı Doris ile evlendi ve bu evlilikten Nereid’ler oldu.
Nerio
Romalılarda harp tanrısının karısı olup,  kahramanlığı temsil eder.
Nerites
Nereus ile Doris’in oğlu olup güzelliği ile Aphrodite’i kendine aşık etmişti. Aphrodite tanrılar dağı Olympos’a çıkarken onuda yanında götürmek istedi ancak Nerites anne ve babasının memleketi denizi tanılar dağına tercih etti. Buna çok sinirlenen Aphrodite onu kayaların üzerine yapışıp kalan hareket edemeyen kabuklu bir deniz hayvanına çevirdi.
Nessos
Kentaur’lardan biri. Herakles’in karısı kaçırmaya çalıştı fakat Evenos’un kabarmış sularını geçince Herakles onu öldürdü.
Nestor
Neleos ile Khloris’in en genç oğlu. Herakles onun onbir kardeşini öldürdüğü zaman sadece o kurtuldu ve babasının yerine Pylos kralı oldu.
Nikaea
Sangarios (Sakarya) nehrinin kızı. Aşktan nefret ediyor sadece avlanmayı seviyordu. Dionysos onu görünce vurulmuştu ancak Nikaea ona yüz vermedi. Bunun üzerine Dionysos da onu şarap içirerek baştan çıkardı. Telete adında bir kızları oldu başlangıçta bu zoraki evlilikten hiç hoşlanmayan Nikaea daha sonradan şarap tanrısıyla yakınlaştı ve Satyros adında bir de oğulları oldu.
Nike
(Victoria) Zafer tanrıçası
Niobe
Lydia kralı Tantalos’un kızı,  Apollon ve Artemis’in annelerini hor gördüğü için oniki çocuğu öldürüldü ve oda kayaya çevirildi.
Nireus
Helene’yi almak isteyen delikanlının biri çok güzeldi ancak basit bir ailedendi.
Nisos
Athena kralı Pandion’un oğlu. Syklla adında bir kızı vardı. Syklla Minos’u sevdiği için babasına ihanet etti.Ancak babasına ihanet eden bir kıza güvenemiyeceği için Minos ona yüz vermedi. Bunun üzerine kız kendini denize attı. Onu bir balığa babasının da kartala çevirdiler.
Nomos
Kanunların koruyucusu.
Notos
En önemli dört rüzgardan biri. Eos ile Astraeos’un oğlu. Güney rüzgarı Lodos olarak bilinir.
Nyks
Khaos’un kızı gece.
Nykteus
Poseidon ile Kelene’nin oğlu,  Antiope’nin babası.
Nyktime
Lesbos kralı Epopeus’un kızı. Babasına gönül verdiği için tanrılar onu yarasaya çevirdiler.
Nyktis
Nykteus’un kızı. Thebai kralı Labdakos ile evlendi. Laios doğdu.
Nymphe’ler
Dağlarda,  kırlarda,  ormanlarda,  çeşmelerin kaynakların başında,  nehirlerde yaşadıkları sanılan peri kızları.
Nysa
Nysa dağına adını veren peri kızı. Dionysos’u bu dağın perileri büyütmüştür.
Nyssia
Phrygia’nın kralı Kandaulos’un karısı. Kral, karısının güzelliğine hayran idi. Gözdelerinden Gyges’i gizlice karısını çıplak görmesi için yatak odasına aldı. Nyssia bunu fark edince “Ya kocamı öldür benimle evlen ya da sen ölümü göze al” diye korkutunca Gyges kralı öldürüp Nyssia ile evlendi

O

Odysseus
Meşhur Yunan kahramanı. İthaka kralı. Laertes ile Antikleia’nın oğlu. Çok zeki bir adamdı,  düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yendi. Penelope ile evlendiği sıralarda Troia savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürdü ancak savaşa gitmek zorunda kaldı. Tahta at fikride Odysseus’a aitti. Zeka tanrıçası tarafından çok sevilen kahraman Poseidon’un kinini kazandığından Troia dönüşü başına bir çok belalar gelmişti.
Oegipan’lar
Dionysos’un peşinden giden sivri kulaklı varlıklar.
Oiagros
Thrakia kralı ve Orpheus’un babası. İlham perilerinden Kalliope ile evlendi ve Orpheus doğdu.
Oidipus
Thebai kralı Laios ile İokaste’nin oğlu. Bilmeden babasını öldürdü ve öz annesi ile evlendi.
Oileus
Lokrisli Aias (Ajax)’ın babası
Oineus
Aitolia’da Kalydon kralı. Dionyssos’a hizmette kusur etmediği için şarap tanrısı üzüm suyuna bu kralın adını verdi.
Oinomaos
Ares ile Harpinna’nın oğlu,  Pisa kralı. Steroria ile evlenmiş,  Hippodameia adında güzel bir kızı olmuştu.
Oinone
Kebren (Değirmendere) ırmağının tanrısının kızı. Paris bukızı sevmişti ancak Aphrodite ona Helene’nin aşkını aşılayınca bu peri kızını terk etti. Buna rağmen Troia savaşı sonunda Paris ağır yaralandığında sevdiğinin yanına koştu ve onu iyileştirmeye çalıştı ama elinden bir şey gelmedi ve Paris öldü. Bunun üzerine Oinone kendini öldürdü.
Oinopion
Dionysos ile Ariane’in oğlu,  sakız adası kralı idi.
Oinotrop’lar
Delos kralı Anios’un kızlarına verilen ad. Dionysos bu kızlara neye dokunurlarsa şarap yapma gücünü vermişti. Agememnon bu meziyetleri için kızları kaçırmaya kalkışınca kızları birer güvercine çevirdi.
Oinotros
Lykaon’un oğullarından birinin adı.
Oionos
Alkmene’nin yeğeni.
Okeanid’ler
Okeanos’un kızları. Kaynak dere ve akarsu tanrıçaları.
Okeanos
Uranos ile Gaia’nın oğlu. Denizlerin ve suyun sembolü.
Okhimos
Helios ile Rodus perilerinden birinin oğlu.
Okyrrhoe
Samos perilerinden. Khesias ile Imbrasos ırmağının kızı. Apollon bu kızı sevdiği gemici Pompilos’tan kaçırıp gemicinin teknesini de kayalarda parçaladı.
Olympos
Thessalai’da ki tanrılar dağı.
Omphale
Lydia’nın efsanevi kraliçesi. Herakles ile olan aşkı ile ün salmıştı. Yunanistan’ın rakipsiz kahramanı bu eşsiz güzel karşısında her şeyi unuttu. Kraliçe onu bir köle gibi kullanıyor aşkını sömürüyordu.
Oneiros
Rüya Agamemnon’u aldatmak için Zeus tarafından gönderilen uyku cini.
Onkos
Apollon’un oğlu, Arkadia’da kurduğu bir şehre adını verdi.
Opheltes
Nemea kralı Lykurgos ile Eurydike’nin oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldürüldü.
Ophieus
Messaniaların kör tanrısına verdikleri ad.
Ophion
Titanlardan biri. Kronos ve Rhea dan önce karısı Eurynome ile birlikte göklerde krallık ediyordu ancak Kronos onu yenip Tartaros’a attı.
Ophioneus
Messania’lı meşhur kahin.
Oread’lar
Dağ perilerine verilen ad.
Oreithyia
Boreas’ın karısı. Kalais ve Zetes adlı iki çocuk doğurdu.
Orestes
Agamemnon ile Klytemenestra’nın oğlu. Babasını öldüren annesi ile sevgilisinden intikam aldı.
Orion
Bolotia’nın ünlü kahramanı. Dev gibi bir vücudu güzel bir yüzü vardı. Poseidon ile Euriale’nin oğlu idi.
Orkos
Hades’in latince adı
Orpheus
Thrakia kralı Oiagros’un oğlu ve Yunanlıların efsanevi şairi.
Orthia
Artemis’in lakabı
Orthopolis
Demeter’in büyüttüğü bir kral çocuğu.
Orthron
Bir çok başı ve yılan gibi bir vücudu olan Geryon’un köpeği Herakles tarafından öldürüldü.
Ortygia
Leto’nun kızkardeşi. Kendisine aşık olan Zeus’tan kaçtığı için baş tanrı onu bıldırcına çevirdi.
Otos
Aloadlardan biri,  Ephialtes’in kardeşi.
Otreus
Dymas’ın oğlu Phyrigia kralı.
Otrynteus
Anadoluda Tmolus (Bozdağı) eteklerindeki bir kasabanın kralı. Nais adlı bir peri kızıyla evlendi. İpsition adında bir oğlu oldu.

P

Paian
Felaketi uzaklaştıran,  selamet getiren,  iyi eden tanrı.
Palaimon
İo’nun oğlu bir deniz tanrısı. Gemicilerin koruyucusuydu.
Palamedes
Nauplios ile Klymene’nin oğlu. Odysseus tarafından öldürüldü.
Pales
Romalıların koyun sürülerini koruyucusu olduğuna inandıkları tanrı.
Pallas
Zeka tanrıçasının bir diğer adı.
Pan
Sürülerin ve çobanların tanrısı.
Panagea
Artemis’in bir diğer adı.
Panakea
Asklepios ile Lampetia’nın kızı. Hekimliğin tanrıçalarından sayılırdı,  her türlü hastalığa çare bulurdu.
Panakeia
Asklepios gibi hekimlikle uğraşan sağlık tanrıçası.
Panapa
Theseus’un kızı Herakles ile evlenmişti. Bir kızı olmuştu ona annesinin adını koydu.
Pandaman
Ateş tanrısı Hephaistos’un bir diğer adı. Her şeyi yenen anlamına gelir.
Pandareos
Miletus’lu Merops’un oğlu. Giritte Zeus tapınağından altın köpek heykelini çaldığı için Zeus tarafından kayaya çevirildi.
Pandaros
Yunanlılara karşı savaşan Troia’lıların yardımına koşan ünlü kahraman Lykaon’un oğlu.
Pandion
Atina şehrinin ünlü krallarından.
Pandora
Yaratılan ilk kadın.
Pandrosos
Atina kralı Kekrops’un kızlarından biri. Athena küçük Erekhteus’u içine sakladığı kutuyu bu kızlara emanet etmişti.
Panikos
Kır tanrısı keçi ayaklı Pan’ın insanların içine saldığı korku
Pankratis
Tloeus ile İphimedie’nin kızı,  dolayısıyla Aloadların başhemşiresi.
Panopa
Nereid’lerden biri, adaletseverliği ile tanınırdı.
Panopeus
Phokos ile Astropea’nın oğlu. Argonautlar seferine katılanlardan.
Panthaos
Priamos’un arkadaşı Troia’lı bir ihtiyar.
Paphia
Aphrodite’in isimlerinden biri.
Paphlagon
Kirke’nin oğlu. Anadoluda Papira (Karaköy) şehrinin kurucusu.
Paraios
Atinalı bir kahraman, savaş gemisini icat etti.
Paris
En ünlü kahramanlardan biri. Troia kralı Priamos ile Hekabe’nin oğlu. Çok kuvvetli olduğundan onu Aleksandros diye çağırırlardı. Yunanlı Helena’ya olan aşkı onun ve Troia’nın sonu oldu.
Parkae
Romalıların talih tanrıçalarına verdikleri ad.
Parnassos
Apollon’a tahsis edilen Parnassos dağına adını veren kahraman. Poseidon ile Kleodora adlı bir peri kızının oğlu idi.
Parrahasios
Zeus’un oğlu. Arkadia da bir şehrin kurucusu olduğu söylenir.
Parsondes
Yedi yıl Babil valisinin sarayında bir kadın gibi yaşayan tuhaf bir insan.
Parthenius
Bugünkü Bartın çayının eski adı.
Parthenon
Atina Akropolis’te bulunan ve Zeka tanrıçası Athena’ya ait olan meşhur tapınak.
Parthenopaieos
Thebai şehrine karşı yürüyen yedi şeften biri.
Parthenope
Sirenlerden biri. Odyseus’u büyülü sesiyle etkisi altına alamadığından kendini denize attı. Dalgalar bu deniz kızının naaşını İtalya kıyılarına attılar. Naaşının gömüldüğü yerde Napoli şehri kuruldu.
Parthenopea
Menderes nehrinin kızı Samia ile Ankeus’un kızı. Apollon bu kıza gönül vermişti. Birlikteliklerinden Nikomedos doğdu.
Parthenos
Staphylos ile Khrosthemis’in kızlarından biri.
Pasiphae
Minos’un karısı. Helios’un kızı. Bir boğaya aşık olmuştu. Sevdiği boğadan gebe kalarak Minotauros’u doğurdu.
Pataros
Apollon ile Ksanthos’un kızı olan Lykia’nın oğlu. Patara şehrine adını vermiştir.
Patroklos
Menoltios’un oğlu. Ünlü yunan kahramanlarından biridir.
Pegasos
Efsanevi kanatlı at. Perseus Okean’ın kaynağında Medusa’nın kafasını kestiği zaman onun kanından doğdu.
Peirithoos
Zeus ile Dia’nın oğlu,  Lapithler kralı.
Peitho
İkne etme,  kandırma tanrıçası. Ate’nin kızı,  Aphrodite’in arkadaşıdır.
Pelasglar
Yunanistan’ın eski ahalisine verilen ad.
Pelasgos
Yerin oğlu. Pelagların atası oldu.
Peleus
Meşhur yunan kahramanı Akhilleus’un babası. Phthie kralı.
Pelias
İolkos kralı . Poseidon ile Tyro’nun oğlu.
Pelopea
Theste’nin kızı. Kim olduğunu bilmeden babası ile birlikte oldu. Bunu anlayınca kendini öldürdü.
Pelops
Lydia kralı Tantalos’un oğlu. Ganymedes’in babası.
Penat’lar
Romalıların ev tanrılarına verdikleri ad.
Peneios
Thesselia da akan bir nehrin tanrısı. Okeanos’un oğlu.
Penelope
Odysseus’un karısı. Telemakhos’un annesi. Kocası Troia harbine gittikten sonra uzun yıllar tek başına yaşadı ancak kocasına hep sadık kaldı.
Penia
Fakirlik tanrıçası.
Penthesileia
Amazonların kraliçesi.Ares ile Otreranın kızı. Troia savaşı sırasında Akhilleus tarafından öldürüldü.
Pentheus
Thebai kralı. Ekhion ile Kadmos’un kızı Agave’nin oğlu.
Penthos
Keder ve ızdırap tanrısı.
Peon
Yunan tanrılarını tedavi eden ünlü mısırlı hekim.
Peparethos
Ariane’in Dionysos’tan olan dört oğlundan biri.
Perdiks
Dedalos’un kızkardeşi.
Pergamos
Anadoluda Bergama şehrinin kahramanı. Neoptolemos ile Andromakne’nin oğlu.
Periboea
Mağar kralı Alkathous’un kızı. Eakos’un oğlu Telemon ile evlendi, Ajaks’ı doğurdu.
Perieres
Eolos’un oğlu. Perseus’un kızı. Gorophone ile evlendi.
Perigoune
Sinis’in kızı.Theseus Sinis’I öldürüp kızı ile birlikte oldu. Bu birliktelikte Melanippos doğdu. Daha sonra Periogoune Deloneus ile evlendi ve İksus’u doğurdu.
Periklymenos
Argonautlardan biri. Neleus’un oğlu. Poseidon bu gence istediği şekle girebilme vasfını vermişti.
Periktyon
Aristo’nun karısı ve meşhur filozof Eflatun’un annesi
Perimele
Admetos ile Alkaste’nin kızı.
Perimelis
Sürülere göcülük eden perilere verilen ad.
Periphas
Atina şehrinin efsanevi kralı. Halkı tarafından çok sevilirdi. Öyle ki Zeus bu sevgiyi kıskandı ve onu öldürmeye kalktı ama Apollon babasına engel oldu bunun üzerine Zeus bu kralı bir kartal’a dönüştürdü.
Periphetes
Hephaistos ile Antiklea’nın oğlu olan korkunç dev. Thesseus tarafından öldürüldü.
Peristera
Aphrodite’in yanında dolaşan perilerden biri. Birgün Aphrodite ile Eros çiçek toplama yarışı yaparken Peristera Aphrodite’e yardım ettiği için Eros onu güvercine çevirdi.
Peritanus
Arkadia’lı bir genç Paris Helene’i kaçırdıktan sonra Helen bu gence gönül vermişti. Paris bunu fark edince Arkadia kıyılarını talan etti.
Pero
Neleus ile Khloris’in kızı.Güzelliği ve fazileti ile tanınırdı. Bias ile evlendi.
Persa
Thetys ile Okeanos’un kızı. Güneş ile evlendi. Eetes, Kirke ve Pusiphae’yi doğurdu.
Perseid’ler
Perseus soyundan gelenler.
Perseis
Helios’un karısı
Persepolis
Odysseus ile Nausikaa’nın oğlu.
Perses
Titan Krios ile Eurybie’nin oğlu.
Perseus
Argos kralı Akrisios’un kızı Danae’nin Zeus’tan olan oğlu.
Persophene
Demeter’in kızı. Hades’in karısı.
Phaeton
Helios’un oğlu.
Phaetusa
Lampetie’nin kızkardeşi. Gençlik tanrıçası Neera ile Güneş’in kızı.
Phaiak’lar
Skheria adasında oturan halk.
Phaidra
Girit kralı Minos ile Pasiphane’nin kızı. Theseus ile evliydi. Üvey oğlu Hippolytos’a aşık oldu. Delikanlı onu red edince Hippolytos’a iftira etti ve ölümüne neden oldu.
Phalaekos
Ambrakia tiranı. Artemis bir gün onu ava götürüp bir aslan yavrusu gösterdi. Phalaekos yavruyu yakalamaya çaılışırken dişi aslan ortaya çıkıp onu parçaladı.
Phalanaks
Zeka tanrıçası tarafından örümceğe çevirilen Arakne’nin kardeşi. Buda silah yapımında tanrılardan üstün olduğunu iddia ettiği için yılana dönüştürüldü.
Phalanthos
Lakonia’ların ünlü kahramanı
Phalaris
Agrigente tiranı. Zeus’a tapınak yapacağım diye başına topladığı çok kalabalık bir işçi ordusu ile şehrin tiranı oldu. Zulmü ve cımasızlığı ile meşhurdur.
Phaleros
Attika bölgesindeki Phaleros şehrinin kahramanı. Arganautlardan biri.
Phalkes
Temenos’un oğlu. Heraklidlerden biri.
Phaloe
Lykris ırmağının kızı olan bir peri. Buna kanatlı bir ifrit bela olmuştu. Elaatos adında bir delikanlı ifriti öldürdü. Phaloe ile Elaatos’un evlenecekleri gün delikanlı öldü. Peri kızı o kadar çok göz yaşı döktü ki tanrılar ona acıyıp onu bir çeşmeye dönüştürdüler.
Phantosos
Uyku’nun oğlu. Kayaya,  toprağa ırmağa ve cansız varlıklara dönüşebilen bir tanrı. Çevresi bir sürü yılanlarla çevrilmiştir.
Phaon
Midilli adasında basit bir kayıkçı iken, bir gün ihtiyar bir kadın kılığına girmiş olan Aphrodite’i kim olduğunu bilmeden adadan karşıya Anadoluya geçirmiş ve yaşlı kadının tüm ısrarlarına rağmen ondan para almamış. Bunun üzerine tanrıça ona alçıdan yapılmış içinde güzel kokulu bir yağ bulunan bir vazo hediye etmiş. Balıkçı güneşten çatlayan cildine bu yağı sürdüğünde çok yakışıklı bir gence dönüşmüş.
Pharmakias
İstanbul Boğazında Büyükdere’nin ağzında eski bir liman.Rivayete göre Media’yı getiren gemi bu limana sığınmak zorunda kalmış ve sihirbaz kadın ilaç dolu sandığı ile buraya ayak basmış.
Phebus
Apollon ile Pasiphae’nin kızı,
Phedra
Girit kralı Minos ile Pasiphe’nin kızı,  Theseus’un karısı. Üvey oğluna aşık oldu fakat ondan karşılık alamadı bunun üzerine ona iftira etti ve ölümüne neden oldu.
Phegeus
Arkadia da Phegeus şehrinin kurucusu ve kralı.
Pheniks
Argos kralı Amyntor ile Kleobule’nin oğlu. Babasını üzerek annesinin gözüne girmek için babasının çok sevdiği ve hatta bu yüzden annesini ihmal ettiği genç kız ile sevişti.Bunun üzerine babası onun gözlerini oyup saraydan kovdu.
Phenops
Ksanthus ile Thoon’un babası.
Pheomis
Gaia ile Tartaros’un oğlu.
Pheraea
Zeus ile Eolos’un kızı. Hekate’nin annesi.
Phidippos
Thessalos’un oğlu Herakles’in torunu.
Philemon
Bucis’in kocası. Kulübelerinde Zeus’u misafir ettiler ve bundan dolayı mükafatlandırıldılar.
Phillamon
Aslen trakyalı olan efsanevi şair ve kahin.
Philonome
Myktimus’un kızı ve Artemis’in arkadaşı. Ares’ten iki çocuğu oldu bu iki kardeş daha sonradan sırayla Arkadia’ya kral oldular.
Philotis
Romalı bir köle kadın. Zekası ve kurnazlığı ile Roma’yı Gauloi’ların istilasından kurtardı.
Philyra
Okeanos’un kızı. Bir ara Kronos’un metresi oldu.Ondan Kentaur Khiron’u doğurdu.
Phineus
Salymydessos’un efsanevi kralı. Tanrı Apollon ona falcılık öğretmişti.
Phlegethon
Yunanlıların cehennemlerinde akan ırmaklardan biri.
Phlegyas
Lapith’lerin efsanevi kralı. Ares il Khrysa’nın oğlu. İksion ile Koronis’in babası.
Phlias
Dionysos ile Minyas’ın kızı olan Aracthyrea’nın oğlu.
Phobos
İnsana gelen korkunun simgesidir. Phobos bir kadın olup savaşlarda Ares’in yanında bulunurdu.
Phoebe
Uranos ile Gaia’nın kızı. Koios ile evlendi ve Latone ile Asterie’yi doğurdu.
Phoibe
Leukippos’un iki kızından biri.
Phoiniks
Habeş diyarında yaşadığı sanılan efsanevi bir kuş.
Phoiniks
(Phoeniks) Agenor’un oğlu. Europa’nın kardeşi. Zeus tarafından kaçırılan kardeşinin peşinden yollara düştü.
Phokis
Orestes’in amcası.
Pholos
İksion ile Silene’nin oğlu olan bir Kentaur. Herakles’e kafa tutmadığı için onun tarafından saygı gördü.
Phorbas
Lapithes ile Orsinome’nin oğlu olan bir halk kahramanı.
Phorkys
Pontos ile Gaia’nın oğlu. Deniz tanrılarından biriydi. Kız kardeşi Keto ile evlenmişti.
Phosphoros
Sabah yıldızına verilen ad.
Phrigia
Eski Anadoluda bir bölgenin adı.
Phrikos
Helle’nin kardeşi. Athamas’ın oğlu.
Phroneus
İnakhos’un oğlu. Argos ilinde ilk insanın o olduğu söyleniyor.
Phrygios
Miletus krallarından biri.
Phryne
Efsanevi bir güzelliğe sahip olan bir Yunan ……si. Aphrodite heykellerine ilham kaynağı olmuştur.
Phthonos
Haset tanrıçalarından biri.
Phylios
Etolia’lı bir kahraman. Kyknos adında bir delikanlıya aşık olmuştu. Vefasız sevgilisi için her şeyi yapmasına rağmen ona yaranamadı.
Phyllis
Thrakia kralının kızı. Thesseus’un oğlu Demophon’a aşık olmuştu. Evlenmeye karar verdikleri sırada Demophon geri döneceğine söz vererek şehirden ayrıldı ancak uzun bir süre dönmeyince umutsuzluğa kapılan Phyllis kendini öldürdü.
Piassos
Thesselia krallarından biri Larissa’nın babası.Kızına aşık olmuş ve onunla zorla birlikte olmuştu. Larissa onu bir şarap fıçısında boğarak intikamını aldı.
Pierid’ler
İlham perilerine verilen ad.
Pieros
Pieridlerin babası,  Makedon’un oğlu.
Pietas
Acıma duygusunun sembolü.
Pikoloos
Bir dev. Tanrıların devlerle yaptıkları savaşta Kirke adasına kaçmıştı ancak Kirke’nin babası onu öldürdü.
Pikus
Latium kralı Faunus’un babası olan kahin
Pilumunus
Yeni doğan çocukları koruyan Roma tanrıçası.
Pindos
Makadeon’un oğlu. Kardeşleri tarafından öldürüldü.
Pirene
Asopos’un kızı. Poseidon’un sevgilisiydi.
Pirithous
Thessalia kahramanlarından. Zeus ile Dia’nın oğlu Hippodamia’dan Polypoetes adında bir oğlu oldu.
Pisa
Elis bölgesinin bir şehri.
Pisidike
Monenia şehrinin kralının kızı.
Pitane
Nehir tanrısı Euratos’un kızı. Poseidon ile birlikteliklerinden Evadne adında bir çocukları oldu.
Pitho
Kandırma ve inandırma tanrıçası.
Pittheus
Pelops ile Hippodameia’nın oğlu. Çok iyi bir kahin idi.
Pitys
Çam ağacının sembolü olan bir peri kızı.
Pleiadlar
Atlas ile Pleione’nin yedi kızına verilen ad. Bu kızlar tanrılar tarafından yıldızlara dönüştürüldüler.
Pleione
Pleiadların anneleri kızları ile birlikte onuda yıldız dönüştürdüler.
Pleisthenes
Atreus’un oğlu. Onu amcası Tyestes yetiştirdi ve daha sonra öz babasını öldürtmeye çalıştı.
Ploutos
Zenginlik servet tanrısı. Demeter ile İason’un oğlu.
Pluton
Cehennemler tanrısı Hades’in latince adı.
Podaleirios
Aslepios’un oğlu kahramanlık devrinin meşhur hekimi.
Podarkes
Priamos’un diğer adı.
Poibos
Apollon’un lakabı
Poine
(Poene) İntikam ve ceza tanrıçası. Hiddet’in anası olduğu söylenir.
Polbotes
Tanrılarla savaşan devlerden biri. Poseidon tarafından öldürüldü.
Poldeukes
Kastor’un ikiz kardeşi. İki kardeşe Dioskur’lar adı verilir.
Poldoros
Kadmos ile Harmonia’nın oğlu. Nykteus’un kızı ile evlendi,  Labdakos adında bir oğlu oldu.
Polhymnia
Musalardan biri. Şairlere heyecan ilham ederdi.
Polhymnie
Dans ilham perisi.
Polias
Athena’nın lakabı
Polites
Priamos ile Hekabe’nin oğlu.Çok hızlı koşardı.
Polkaste
İkarios’un karısı,  Penelope’nin annesi
Polksena
Priamos ile Hekaube’nin kızı.Yunan kahramanlarından Akhileus bu kıza gönül vermişti. Fakat birlikte olamadan her ikiside öldüler.
Polluks
Leda’nın oğlu. Kastor’un kardeşi,  Diosku’lardan biri.
Poltys
Poseidon’un oğullarından biri.
Polybos
Oidipus’un üvey babası,  Khorinthos kralı.
Polydamos
Troia kahramanlarından. Panthoos’un oğlu ve Hector’un arkadaşı.
Polydektes
Magnes’in oğlu Seriphos adasının kralı.
Polydos
Korintoslu meşhur bir kahin.
Polykrite
Naksos adasının kahramanı olan güzel bir kadın.
Polykso
Troia savaşında öldürülen meşhur kahraman Tlepolemus’un karısı.
Polymede
Auotolykos’un kızı. Aeson’un karısı. Jason’un annesi. Kocası ölüme mahkum edilince kendini astı.
Polyneikes
Eteokles’in kardeşi Oidipus ile İokastenin oğlu.
Polyphemos
Poseidon’un oğlu olan korkunç dev.
Polypontea
Hipponoos ile Thrassa’nın kızı. Artemis’in av arkadaşıydı. Aphrodite aşka boyun eğmeyen bu kızı bir erkek ayıya aşık etti. Polypontea’nın bu ayıdan iki oğlu oldu. Orios ve Agrios.
Pomona
Romalıların meyve tanrıçası.
Pontos
Poseidon’un oğlu, karadenize adını vermişti.
Poros
Bereket tanrısı. Metis’in oğlu. Penia ile evlendi ve bundan Amour doğdu. Böylece aşkın babası bolluk anası yoksulluk oldu.
Poseidon
Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri ad. Romalılar ona Neptune der.
Pothos
Eros’un yanından hiç ayrılamayan arkadaşlarından biri Aşk arzusunun sembolü idi. Aphrodite’in oğlu.
Praksidike
Adalet tanrıçası sayılıyor ve hiddete kapılanlara sakin olmalarını telkin ediyordu. Babası muhafız tanrısı Soter idi. İki kızı vardı, Homonoe (Birlik) ve Arete (Fazilet)
Priamos
Troia şehrinin son kralı. Paris ile Hector elli oğlu arasından en tanınmışlarıdır.
Priapos
Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı. Dionysos ile Aphrodite’in oğlu.
Proetid’ler
Argos kralı Proetos ile Sthenebea’nın kızlarına verilen ad. Bu üç kız kardeş kendilerini Hera’dan daha güzel gördükleri için akılları başlarından alındı.
Proetos
Argos kralı. Abas’ın oğlu, Akrisios’un ikiz kardeşi.
Proitos
Tiryns kralı. Bellerophon Proitos’un sarayına sığınmıştı.
Prokne
Atina kralı Pandion’un kızı.
Prokrustes
Poseidon’un oğlu olduğu söylenen bir haydut.
Promakhos
Athena’nın lakabı.
Promakhos
Zeka tanrıçasının lakabıdır.
Prometheus
Bir titan oğlu, ilk insanı yaratmıştır.
Propoetid’ler
Kıbrıslı Amathonte’nin kızları. Aphrodite’in kudretini inkar ettikleri için Aphrodite tarafından cezalandırıldılar. Tanrıça onları iflah olmaz ******lere dönüştürdü.
Protesailaos
Thessalialı bir yiğit. Troia savaşında karaya çıkan ilk yunanlıydı, hemen öldürüldü.
Proteus
Deniz tanrısı Poseidon ile Phenike’nin oğlu.
Prytaneion
Hestia’nın kutsal ateşinin yakıldığı yer.
Psykhagogos
Hermes’in lakabı. Ölülerin ruhlarını götürücü anlamındadır.
Psykhe
Ruh. Eros’un karısı.
Pygas
Pygmaiosların kraliçesi idi. Kendini tanrıçalara eş gördüğünden Artemis ile Hera onu turna kuşuna çevirdiler.
Pygmaios
Yunan mitolojisinin efsanevi cüceleri Lillipular. Boyları yarım metreden kısa oldukça cesur insanlardı.
Pygmalion
Kıbrıslı heykeltraş. Yaptığı heykele aşık olmuştu.
Pylades
Orestes’in en yakın dostu. Arkadaşının hayatını kendi hayatından üstün tutmuştur.
Pylios
Hephaisrtos’un oğlu
Pylos
Nestor’un yurdu Messenia’da bir liman.
Pyramos
Thisbe’nin sevgilisi. Bunların birbirlerine duydukları sevgi çok meşhurdu.
Pyrene
İspanya kralının kızı. Herakles bu güzele gönül vermişti. Birlikteliklerinden bir yılan yavrusu doğdu.
Pyreneos
Phokide kralı ilham perilerine göz koymuştu ancak başarılı olamadı.
Pyrrha
Epimetheus ile Pandora’nın kızı, Deukalion’un karısı.
Pyrrhos
Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un lakabı.
Pythia
Gaipten haberler veren Apollon rahibelerine verilen ad.
Python
Gaia’nın doğurduğu efsanevi yılan. Yüz tane başı, alev kusan yüz tane ağazı vardı. Apollon tarafından öldürüldü.

R

Raros
Karnaos’un oğlu. Triptolemos’un babası. Eleusis de Raros vadisine adını verdi.
Remus
Romulus’un ikiz kardeşi,  Mars ile Rea Silvanın oğlu,  Roma şehrinin kuruluşunda önemli bir yeri vardır.
Rhadamantys
Cehennemlerde bulunan meşhur bir yargıç. Zeus ile Europa’nın oğlu ve Girit kralı Minos’un kardeşidir.
Rhadios
Neleus ile Khloris’in oğlu. Pylos şehrine saldırdığı için Herakles tarafından öldürüldü.
Rhakios
Giritli bir kahraman,  Lebes’in oğlu. Manto ile evlenmişti.
Rhea
Dağlık bölgelerin tanrıçası idi. Bir adı da İdalı ana idi. Zeus’u onun büyüttüğüne inanılırdı.
Rheme
Şöhret tanrıçası. Gaia tarafından yaratıldı,  Zeus’a habercilik yaptı.
Rhesos
Thrakia’lı bir kahraman Troia savaşında Troia’lılara yardıma koştu.
Rhodope
Artemis’in hizmetindekilerden biriydi ve masumiyetini sonsuza dek saklamak istiyordu ancak bu durumdan hoşlanmayan Aphrodite onu haşin ve ahlaksız bir avcı olan Euthynokos’a aşık etti. İki sevgili dağlarda gizlice buluşup birlikte oluyorlardı. Artemis bunu haber alınca onu sevgilisi ile gizlice buluştuğu mağarada Styks ırmağına dönüştürdü.
Rhodos
Güneş’in karısı. Rhodos adasına adını verdi.
Rhoetos
Tanrılarla savaşan devlerden biri. Dionysos tarafından öldürüldü.
Rhoksane
Kordyas’ın kızı. İran şahının oğlu Medos ona tecavüz etti,  cezalandırılacağından korkan Medos kendini nehre attı. O günden sonra nehrin adı Medos olarak değiştirildi. (Bugünkü Fırat)
Rhopalos
Herakles’in oğlu, Phaestos’un babası.
Rhytia
Korybant’ların annesi. Samothrake adasında yaşayan bu dokuz kardeşin Apollon’un çocukları oldukları söylenir.
Risus
Neşe ve kahkaha tanrısı. İnsanların kalplerinden kederleri kovan acıları yatıştıran bir tanrıydı.
Romos
Roma şehrini kuran ve adını veren kahraman.
Romulus
Mars ile Rea Silva’nın ikiz oğullarından biridir. Roma şehrinin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.
Ros
Hava ile Ay’ın oğlu,  Çiy Şebnem tanrısı. Ros, seher tanrısı Eos’un kocasıydı.

S

Sabazios
Phyrygia’lıların inandıkları bir tanrı. Zeus ile Persophene’in oğlu. Dianysos gibi insanlara bağ,  bahçe yapmayı,  öküz yetiştirmeyi öğretti.
Sagaris
Kral Midas’ın oğlu. Tanrıça Kybele’ye hürmette kusur ettiği için tanrıça onun aklını başından aldı ve Sagaris kendini Kserabates ırmağına attı. O günden sonra bu nehrin adı Sangarios oldu (Bugünkü Sakarya nehri)
Sagaritis
Bir meşenin ruhu olan peri kendini Kybele’ye adamış Attis isminde bir delikanlıyı yoldan çıkardığı için tanrıça Sagaritis’in bağlı bulunduğu meşe ağacını devirdi ve peri kızı can verdi.
Salambo
Babilde Aphrodite yerine tapınılan Astarte’nin bir adı.
Salamis
Asopos ile Menthone’nin kızı. Poseidon bu kıza gönül verdiğinden onu kaçırdı. Kykhreus adında bir oğulları oldu.
Salmakis
Bugünkü Bodrum yakınlarında bir gölcüğün perisi Aphodite’in oğlu Hemaphrodite’e aşık olmuştu
Salmoneos
Thessalia kahramanlarından Eolos’un oğlu. Peloponnes’te bir şehir kurarak kendi adını verdi.Başarılarından gurura kapılarak kendini baştanrıya eşit saydırmak için tunçtan bir körü üzerinde araba koşturarak kurbanlarının üzerine yanan meşaleler atarak öldürüyordu. Zeus buna çok sinirlendi ve onu yıldırımıyla vurup Tartoros’a attırdı.
Salus
Romalıların sağlık tanrıçası. Asklepios’un kız olduğuna inanılırdı.
Sanape
Bugünkü Sinop şehrine adını veren kahraman bir amozon. Herakles amazonlarla çatışmaya girdiğinde Sanape kaçarak onun elinden kurtulmuş ve bu bölgeye gelip Paphlagonia kralı ile evlenmişti. Çok fazla içki içtiğinden halk ona sarhoş anlamına gelen Sanape diyordu.
Sapho
Lesbos adasında Erebos şehrinde doğmuş efsanevi bir kadın şair.
Saron
Troizen krallarından biri,  ava çok düşkündü. Bir gün bir geyik kovalarken hayvanın peşi sıra denize atladı ama çok fazla açıldığı için boğuldu. O günden sonra Attikia bölgesinin güneyindeki denize Saronikos denizi adı verildi. Ve halk av uğruna denizde boğularak ölen krallarını tanrılaştırdı.
Sarppedon
Zeus ile Europa’nın oğlu. Lykia’da kraldı. Adaletseverliği ve insanlığı ile halkının sevgisini kazanmıştı. Troia savaşı sırasında Troia’lılara yardıma koştu. Patroklos’a saldırdı fakat onun tarafından öldürüldü.
Saturnus
Romalıların Kronoslara verdiği ad.
Satyria
Girit kralı Minos’un kızı. Poseidonla beraber olup Taras adlı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Satyr’ler
Silenler adı ilede tanınan Satyr’ler ikinci derecede gelen kır tanrılarıdır. Sivri uzun kulaklı,  boynuzlu,  yassı burunlu,  keçi ayaklı, kısa kuyruklu ve gövdesi baştan aşağı kıllarla kaplı acayip bir varlık.
Sauros
Elis bölgesini haraca bağlayan bir haydut. Herakles tarafından öldürüldü.
Selen
Ay tanrıçası
Selinos
Poseidon’un oğlu
Semele
Kadmos ile Harmonia’nın kızı . Zeus ile birlikte oldu ve bu birliktelikten Dionysos dünyaya geldi.
Semiremis
Efsanevi Babil kraliçesi. Askolon şehrinin gölde yaşayan tanrıçası Derketo ile Kaystre’nin kızı. Önce Niniva kralının müşaviri Onnes ile evlendi,  ondan iki çocuğu oldu. Daha sonra kral Ninos ona aşık olunca,  kendi kızının karşılığında Semiramis’i kocasından istedi ancak Onnes razı olmadı. Bunun üzerine kral onun gözlerini oydurttu ve Semiramis’i kendisine eş olarak aldı. Ninyas adlı bir oğulları oldu. Kral ölünce yerine Semiramis Babil melikesi oldu. Asma bahçeleri dillere destandı.
Senius
İhtiyarlığa gözcü olan tanrı.
Sentius
Doğarken çocuklara duygu bağışlayan tanrı.
Sevekhoros
Babil’in efsanevi kralı. Kızından olacak torununun kendisini tahtından edeceğini tanrılardan duyunca kızını hapsetmişti. Ama kızının hamile kalmasını engelleyemedi ve Gilgamos dünyaya geldi. Muhafızlar korkarak çocuğu kuleden aşağı fırlattılar ama bir kartal yere düşmeden onu kurtardı ve bir bahçeye bıraktı. Bahçıvan onu büyüttü ve Gilgamos Babil’in meşhur hükümdarı,  kanun yazıcısı Gılgamış oldu.
Sibylle
Apollon rahibelerine verilen ad,  bunlar gaipten haberler verirlerdi.
Side
Anadolu’lu kahraman Tauros’un kızı ve Kimolos’un karısı. Side şehrine kendi adını vermiştir.
Siderites
Apollon’un Troia’lı Helenus’a verdiği sihirli taş. Efsaneye göre bu taş konuşabilirmiş. Helenus Troia’nın başına gelecek felaketi de bu taştan öğrenmiş.
Sikinos
Naiadlardan Oenoe ile Lemnos kralı Thoas’ın oğlu.
Silenos
Satyr’lar yaşlanınca Silenos adını alırlar. Dionysos’a arkadaşlık ederlerdi.
Silvanus
Romalıların orman bağ bahçe tanrısı.
Sinis
Theseus tarafından öldürülen bir haydut.
Sphinks
Göğsü ve yüzü kadına,  gövdesi arslana kanatları kartala benzeyen acayip bir varlık
Staphyle
Şarap tanrısının gönül verdiği bir peri kızının adı.
Stellio
Kertenkeleye çevirilen küçük bir çocuğun adı. Demeter’in kana kana su içmesi ile alay ettiği için bu cezaya çarptırıldı.
Stentor
Sesi çok gür olan bir adam.
Sterope
Atlas ile Peione’nin kızı. Ares ile evlendi Oenomaos doğdu.
Stheneboia
Tiryns kralı. Protios’un kocası.
Sthenelos
Aktor’un oğlu Herakles’in silah arkadaşı.
Stheno
Grai’lerden biri.
Stilbe
Peneos nehrinin kızı. Apollon’un bu kızdan Kenthauros ve Lapithes adlarında iki oğlu oldu.
Strymon
Thrakia kralı, Ares’in oğlu. Oğlu Rhesos’un Troia da öldüğünü duyunca üzüntüden kendisini öldürdü.
Styks
(Styx) Cehennem nehri.
Stymphalos
Elatos ile Laodike’nin oğlu.
Summanus
Romalıların gece çakan şimşek tanrısı.
Syka
Dionysos’un gönül verdiği bir peri kızının adı. Onu incir ağacına dönüştürdü.
Syleus
Thesselia kralı ve Poseidon’un oğlu. Zorba bir kraldı,  Herakles tarafından öldürüldü.
Symplegad
Karadeniz boğazındaki oynak kayalıklar.
Syrinks
Arkadialı bir peri kızı. Pan bu periye gönül vermişti.
Syrna
Karia bölgesinin kralı olan Damaethos’un kızı. Damdan düşerek bütün kemiklerini kırdı,  öleceği sırada Podalirios çıka geldi iki kolundan kan alarak kızı tedavi etti ve daha sonrada onunla evlendi.

T

Talos
Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş tunç vücutlu dev. Bir yabancı gördüğünde hemen ateşin içine girer,  kızıl kor haline gelir,  sonra koşar yabancıyı kucaklar diri diri yakardı.
Talthybios
Agememnon’un habercilerinden biri.
Tanais
Okeanos ile Tethys’in oğlu,  bugünkü Don nehrinin tanrısı
Tantalid’ler
Tantalos’un soyundan gelenler.
Tantalos
Batı Anadolu’da Lydia kralı. Zeus ile Plouto’nun oğlu. Sipylos (Manisa) dağında hüküm sürüyordu. Atlas’ın kızı Dione ile evlenmişti. Paktolos ırmağının kızı Eurnassa da onun karısı idi. Pelops ve Niobe onun çocukları idi. Tantalos tanrıların hoşgörüsünü kötüye kullandı ve müthiş bir azaba çarptırıldı.
Taraksippos
Hipodrumlarda atları ürküten habis ruh.
Taras
Poseidon ile Satyra adlı bir perinin oğlu. İtalya’da Tarente şehrinin kurucularından.
Tartaros
Yeraltında,  cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer. Zeus kendisine isyan edenleri oraya atardı.
Tauros
Pasiphae’nin aşık olduğu bir delikanlı. Minotauros bu birliktelik sonucu doğdu. Minos onu Girit’te yer altı mağarasına hapsetti. Theseus onu öldürdü.
Taygete
Atlas ile Pleione’nin kızı. Zeus ile birlikte olup Lakedaemon’u doğurdu. Çok utangaç bir yapıya sahipti.
Teiresias
Ünlü kahin,  ve Manto’nun babası.
Tekmessa
Anadolu da Phrygia kralı Teuthras’ın kızı. Yunanlıların saldırısı sırasında büyük kahraman Aiaks’ın eline düştü. Bu evliliğin sonucunda Eurysakes adında bir oğlu oldu.
Telamon
Büyük Aiaks’ın babası ve Aigina kralı. Birçok savaşta Herakles ile birlikte oldu.
Telegonos
Odysseus’un sihirbaz Kirke’den olan oğlu
Telemakhos
Odysseus’un Penelope’den olan oğlu. Babası Troia savaşından geri dönmeyince henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen babasını aramak için yollara düştü. Zeka tanrıçası Athena Mentor adlı filozofun kılığına girerek ona daima öğüt verdi yol gösterdi.
Telephassa
Agenor’un karısı. Kadmos, Kiliks, Phoeniks, Europa’nın annesi.
Telephos
Herakles’in oğlu. Akhilleus onu savaşta yaralamıştı. Bir kahin mızrağın pası ile yarasını iyileştirdi.
Telesphoros
Meşhur bir hekim. Tanrılar katına kadar çıkmış.
Telkhin’ler
Güneşin çocukları. Volkanik olayların sembolüdürler. Bir bakışta insanları büyüleyebilen sihirbazdırlar.
Tellus
Romalıların toprak tanrıçası Gaia’ya verdikleri ad.
Telmessus
Bugünkü Fethiye şehrinin kahramanı. Apollon ile Fenike kralının kızlarından birinin oğlu idi.
Telonia
Yunanlıların dini merasim yapılmadan önce çocuklarının ruhlarına verdikleri ad.
Telphoussa
Bir Nymphe’nin adı. Ladon ırmağının kızıydı.Adını suyu buz gibi olan bir çeşmeye vermişti.
Tempe
Thessalia’da bir vadi. Poseidon burayı üç dişli yabasıyla açmıştı.
Tenedoks
Bozcaadanın eski adı.
Tenes
Tenedoks’a adını veren kahraman. Kolones kralı Kyknos’un oğlu. Akhilleus tarafından öldürüldü.
Terambos
Zamanın en iyi musiki sanatçısıydı,  lir ve flüt çalmakta çok ustaydı.
Tereos
Thrakia kralı. Ares’in oğlu
Termeros
Termera şehrine adını veren azılı bir haydut. Herakles tarafından öldürüldü.
Terminüs
Romalıların sınır taşı tanrısı.
Terpsikhore
İlham perilerinden biri,  dans Musa’sı. Sirenlerin annesi.
Tethys
Okeanos’un karısı. Okeanidler diye bilinen 3000 güzel kızın annesi
Teukris
Teukros’un kızı,  Dardanos’un karısı
Teukros
Skamandros çayının tanrısı ile İda dağı perisi İdaea’nın oğlu.
Teuthis
Arkadia şeflerinden biri. Troia savaşında Agamemnon ile aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu ordudan ayrılmıştı.
Thalia
İlham perilerinden biri. Apollon ile evlenmiş Korybant’ları doğurmuştu. Sürülerin,  bitkilerin,  ekinlerin koruyucusu idi. Letafet perilerinden birinin adı da Thalia’dır.
Thamyris
Thrakia’lı efsanevi müzisyen ve şair. Philammon ile peri Argiope’nin oğlu. İlham perilerine meydan okuduğu için sesini güzelliğini ve gözlerini kaybetti.
Thanatos
Yunanlıların ölüm tanrısı,  Hypnos’un ikiz kardeşi idi.
Thaumas
Pontos ile Gaia’nın oğlu. Okeanos’un kızı Elektra ile evlendi. İris ile Harryi’ler bu evlilik sonucu dünyaya geldiler.
Thebai
Boiotia’lı Kadmos tarafından kurulan ünlü bir şehir. Yüksek surlarını Amphion lirinin sesi ile taşları yürüterek yapmıştı.
Thebe
Kilika’lı bir kahraman kadın. Adramys’in kızı. Koşuda kendisini yenecek erkekle evleneceğini ilan etti, Herakles onu yendi ve onunla evlendi.
Theia
Uranos ile Gaia’nın kızı. Hyperion ile evlendi. Helios, Eos, Selen onun çocuklarıdır.
Theias
Belus’un oğlu,  kendi öz kızı Smyra ile evlendi.
Themis
Kanunların,  adaletin,  örf ve adetlerin tanrıçası. Uranos ile Gaia’nın kızı. Zeus ile evlenerek Hora’ları, Parka’ları ve Metis’I doğurdu.
Theonoe
Thestor’un kızı.
Theophane
Bisaltes’in kızı. Çok güzel bir kızdı. Poseidon onu Krinis adasına kaçırdı.
Therapne
Leleks’in kızı
Thermedon
Amazonlar diyarında akan Terme çayı.
Therodamas
Skythia’nın efsanevi kralı. Aslanlarını insan eti ile beslerdi.
Thersandros
Thebai şehrinin kralı. Polynikes ile Argia’nın oğlu olan Amphia’nın oğlu. Amphiaros’un kızı Demonassa ile evlendi ve Tisamenos adında bir oğlu oldu. Telephos tarafından öldürüldü.
Thersites
Argios’un oğlu. Troia savaşında maskaralıklar yaparak askerleri eğlendirirdi.
Theseus
Yunanlıların en büyük kahramanlarından biri.
Thespiadlar
Thespios’un elli kızına ve onların çocuklarına verilen ad.
Thespios
Thespies şehrinin kahramanı. Erekhtheus’un oğlu. Elli kızının hepsini de Herakles’e metres olarak vermişti. Sadece bir kızını vermekten kaçınmıştı. Herakles te bu kızı Thespies şehrindeki kendi tapınağına rahibe yaptı. Diğer 49 kızın her biri birer erkek çocuk dünyaya getirdi. Bunlara Thespiadlar dendi.
Thesprotlar
Epir halkına verilen ad.
Thessallia
Tanrılar dağı Olympos’u da içine alan kuzey doğu Yunanistan’da bir bölge. Herakles ile Khalkiope’nin oğlu Thessalos bu bölgeye adını vermiştir.
Thestiad’lar
Melagros’un iki dayısına bu ad verilir.
Thestion
Pleuron kralı.
Thestor
Apollon ile Laothoe’nin oğlu. Çok bilgili zeki biri olduğundan ona Yunanca bilgili anlamına gelen İdmon lakabını vermişlerdi.
Thetis
Nereus ile Doris’in kızı. Peleus’un karısı. Akhilleus’un annesi. Thetis Nereidlerin en güzeli idi. Zeus ile Poseidon onunla evlenmek istemişlerdi ancak Thetis’ten doğacak çocuğun babasını geçeceği haberi üzerine tanrılar küçük düşmekten çekinerek onunla evlenmeyi göze alamadılar. Bu yüzden de bu güzel tanrıça kral Peleus ile evlendirildi.
Thiasos
Dionysos şerefine yapılan gece şenlikleri.
Thoas
Lemnos adasının kralı. Otreus’ın kızı Kallikopis (Myrina) ile evlendi. Karısının kendisini Dionysos ile aldattığını öğrenince çok öfkelendi fakat tanrı şarap içirerek onu sakinleştirdi ve ona şarap yapmayı öğretti. Çok sonra Lemnos kadınları ayaklanıp kocalarını öldürmeye başladıklarında kızı Hipsipyle Thoas’u gizlice Lemnos’dan kaçırdı.
Thoe
Deniz Nymphelerinden biri. Okeanos ile Tethys’in kızı.
Thoosa
Phorkys’in kızı. Poseidon’dan Polyphemoz adında bir çocuğu oldu.
Thrake
Okeanos ile Parthenone’nin kızı. Adını Thrakia bölgesine verdi.. Kız kardeşi Europa da adını Avrupa bölgesine verdi.
Thrakia
Ares’in,  rüzgarların ve Orpheus’un yurdu.
Thriai
Apollon’u Parnassos dağında büyüten üç periye verilen ad.Bunlar küçük çakıl taşları ile fala bakarak gelecekte olacaklarla ilgili bilgiler verirlerdi.
Thyestes
Pelops ile Hippodamia’nın oğlu. Babasının yerine kral olmak istediğinden kendisinden büyük olan kardeşi Atreus’tan nefret ediyor onun aile sadetini kıskanıyordu. Atreus’un karısı Europa’yı baştan çıkarıp ondan bir kaç tane çocuk sahibi oldu. Durum ortaya çıktığındaysa öldürülmekten korkarak kaçtı.
Thyia
Deukalion’un kızı. Zeus’tan Makedonia adında bir kızı olmuştu.
Thyiadlar
Mainadlara, Bakhantlara verilen ad.
Thyria
Amphinomus’un kızı. Apollon’dan Kyknoks adında bir oğlu oldu.
Tiphys
Poseidon’un oğlu eşşiz bir gemi olan Argo gemisinin baş kaptanı idi.
Tiresias
Eski devirlerin en ünlü kahini. Athena’yı çıplak gördüğü için gözleri tanrıça tarafından kör edilmişti.
Tisiphone
Üç Eriny’den birinin adı. Öldüreni cezalandıran anlamına gelir. Bu kadın katillerden intikam almakla görevlendirilmişti.
Titanidler
Uranos ile Gaia’nın çocukları olan Titanlardan altı kzı kardeşe verilen ad. Bunlar Theia, Rhea, Themis, Mnomosyne,  Phoebe, ve Tethys. Bunlar kendi kardeşleri ile evlenerek başka tanrıların doğmasını sağladılar.
Titanlar
Uranos ile Gaia’nın oğulları. İlk tanrıların soyundan olan Titanlar altı erkek altı da kız kardeştiler. Kronos kardeşlerin en küçüğü idi ve annesi ile birlikte babasını öldürerek yerine geçti.
Tithonos
Troia prenslerinden biri. Laomedon ile Skamandros’un kızı olan Strymo’nun oğlu. Eos bu prense aşık olarak onu kaçırdı. Zeus’tan kocasını ölmezler arasına almasını istedi ancak bu arada ebedi gençliğini istemeyi unutmuştu. Yıllar geçipte Tithonos yaşlanmaya başlayınca çekilmez biri oldu ve tanrılar onu çır çır böceğine dönüştürdüler.
Tityos
Zeus ile Elara’nın oğlu olan dev. Zeus kıskanç Hera’nın korkusundan Elara’yı yerin altında bir mağaraya saklamıştı. Elara doğum sırasında ölünce Zeus oğlunu yer’e emanet etti. Yer ona süt annelik yaptı bu yüzden Tityos’a yerin oğlu derler.
Tlepolemos
Herakles ile Astyokhe’nin oğlu. Yanlışlıkla Alkmene’nin kardeşi Lykymnios’u öldürünce Rodos adasına kaçtı ve orada bir koloni kurdu.
Tlos
Miletus ile Praktisidike adlı bir perinin oğlu. Tlos şehrini o kurdu.
Tmolos
Lydia kralı. Ares ile Theogone’nin oğlu. Artemis’in arkadaşlarından biri olan peri Arripe’ye zorla sahip olunca Artemis tarafından cezalandırıldı ve bir boğanın boynuzlarında can verdi.
Trambelos
Telamon ile Theanira’nı oğlu. Miletus şehrinin kralı Arion tarafından büyütüldü. Bir peri kızına zorla sahip olup öldürdüğü için Akhilleus tarafından öldürüldü.
Trinakria
Helios’un yurdu. Sicilia adası.
Triopas
Poseidon’un oğlu Knidos şehrini kuran kahraman.
Triptolemos
Eleusis kralı. Keleus ile Metanire’nin oğlu. Ziraat aletlerinin mucididir.
Triton
Poseidon ile Amphhitrite’nin oğlu. Belden yukarısı insan belden aşağısı balık şeklinde ayakları at ayağına benzeyen bir deniz tanrısı.
Tritonlar
Nereidlerin arkadaşları olan deniz tanrıları.
Troia
Bugünkü Hisarcık şehrinin bulunduğu yerde olan eski bir şehir. Mitolojide Troia savaşına büyük yer verilmişti.
Troilos
Priamos ile Hekube’ninn oğlu. Akhilleus tarafından öldürüldü.
Trokhilos
Argos’lu bir kahraman. İo’nun oğlu savaş arabasını icat etmiştir.
Trophonios
Erginos’un oğlu olan Boiotia’lı kahraman.
Tros
Phrygia kralı Erikhthonios’un oğlu, Troia şehrine adını vermiştir.
Turnus
İtalyada yaşayan Rutillerin kralı.
Tuthras
Anadoluda Mysia bölgesi kralı
Tydeus
Etolia kahramanlarından. Kral Oeneus ile Periboia’nın oğlu. Diomedes’in babası.
Tykhe
Talih,  tesadüf tanrıçası.
Tympanon
Korybantların icat ettikleri tef.
Tyndareos
Isparta kralı,  Leda’nın kocası.
Typhon
Tartaros ile Gaia’nın oğlu olan korkunç bir ifrit. Yüz başlı ve yılan ayaklı idi.
Tyro
Salmoneus ile Alkidike’nin kızı. Enipe ırmağının tanrısına gönül vermişti. Poseidon Tyro’yu sevdi ve Enipe ırmağı tanrısının kılığına girerek onunla birlikte oldu. Pelias ile Neleus adlarında iki çocukları oldu.

U

Udeus
Euripe’nin babası. Kadmos’un arkadaşlarından biri.
Ufens
İtalya prenslerinden biri. Turnus yardımcısı. Troia’lı Gyas tarafından öldürüldü.
Ukelegon
Priamos’un dostlarından biri. Troia da çok önemli bir şahsiyetti. Yaşlı olduğundan savaşa katılamamıştı.
Ulius
Apollon’un isimlerinden biri. Canlı sıhhatli anlamına gelir.
Ultio
İntikam. Ether (Hava) ile Gaia (Yer)’nın kızı.
Ultor
İntikamcı. Zeus ile Ares’in lakabı
Uragos
Hades’in bir diğer adı.
Urania
Göklerdeki Nymphelere verilen ad. Bunlar gök kubbesini idare ederlerdi.
Urania
Dokuz Musa (İlham tanrıçası) ndan biri. Astronomi ve geometri ilham ederdi. Apollon ile birlikteliğinden Linus ile Hymene doğdu.
Uranos
En eski tanrı. Gaia’nın oğlu ve kocası.

V

Vagitanos
Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı.
Vakana
Kırlarda sayfiyelerde dinlenen,  istirahat edenleri koruyan tanrı.
Velovis
Bir roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta,  volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılır.
Venüs
Güzellik ve aşk tanrıçası Aphrodite’in bir diğer adı.
Vesper
Hesperos’un latince adı.
Vesta
Ocak başı tanrıçası Hestia’nın diğer adı.
Victoria
Zafer tanrıçası Nike’nin latince adı.
Vulturus
Apollon’un lakabı

Y

Yphikles
Amphitryon ile Alkmene’nin oğlu. Alkides’in ikiz kardeşi. Alkides’in babası Zeus olmasına rağmen Zeus sevgilisinin ikinci bir defa doğum sancıları çekmemesi için ikisini aynı zamanda doğurtmuştu.
Yphitime
Hermes’in aşık olduğu bir Nymphe. Bu birlikteliğin sonucunda Satyr’ler doğdu.

Z

Zagreus
Zeus ile Persephone’nin oğlu. Zeus bir yılan şekline girerek Persephone’a yaklaştı ve birlikteliklerinden Zagreus doğdu.
Zakoreus
Perseus’un yardımına koşan prenlerden birinin adı. Argos tarafından öldürüldü.
Zakynthos
Boiotia’lı bir kahraman..Dardanos’un oğlu olduğuna inanılır,  adını Zanta adasına vermişti.
Zamolksis
Thrakia’lı bir kahraman,  sonradan tanrılaştırılmış
Zazanas
Zeus’un lakabı
Zelos
Sadakat sembolü. Styks ile Okeanos’un oğlu. Zafer,  Kudret,  Şiddet Zelos’un kardeşleridir.
Zephyros
Batı rüzgarı,  ilkbaharın müjdecisi.
Zetes
Boreas ile Orithyie’nin oğlu. Kalais’in ikiz kardeşi. Bu yüzden bu iki kardeşe Boreadlar derler. Bunların omuzlarında ve başlarında kanatları vardır.
Zethos
Zeus ile Antiope’nin oğlu. Amphion’un kardeşi.
Zeuksippe
Laomedon’un kızı
Zeukso
Okeanos ile Tethys’in kızı olan bir peri.
Zeus
Baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos’u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.

Güncel Konular

2 Thoughts to “Mitolojik İsimler”

  1. tuğba

    Mitolojik isimler başlığı altında Odim ismi dikkatimi çekti ve hikayesini de okudum. Teşekkür ederim emeğinize sağlık..

    1. Geri dönüş nezaketi gösterdiğiniz için biz teşekkür ederiz.

Leave a Comment